Podmienky a zásady pre užívateľské hodnotenia a recenzie v službe Audioteka

Záruka vierohodnosti a pravosti užívateľských hodnotení a recenzií je pre nás veľmi dôležitá. Preto užívateľom poskytujeme informácie pre ľahšie porozumenie fungovania našej služby, ktoré sú nápomocné pre rozhodnutie, či sú pre nich tou správnou voľbou.

Budeme radi, keď budete svoje názory a dojmy zdieľať, či už tie pozitívne alebo negatívne. Zverejňované sú všetky hodnotenia, ktoré sú v súlade s našimi zásadami.

Kto môže hodnotenie vkladať a ako Audioteka zaisťuje ich pravosť?

Spätnú väzbu zhromažďujeme, overujeme a zverejňujeme v súlade s týmito podmienkami a zásadami.

Na zaručenie pravosti a oprávnenosti hodnotenia ich nemôžu vkladať neprihlásení používatelia. Overiteľným referenčným bodom pre identifikáciu účtu a jeho nárokov je vždy e-mailová adresa, pod ktorou bol užívateľský účet zaregistrovaný a produkt či služba zakúpené. Hodnotiť (slovne či na stupnici) je možné iba produkty, ku ktorým má užívateľ prístup.

Pravidlá pre zverejňovanie hodnotenia

Zverejňujeme ako pozitívne, tak negatívne hodnotenie. Hodnotenia, ktorých úmyslom je klamať či manipulovať zákazníkov, vrátane uvádzania nepravdivého či nevierohodného obsahu, však netolerujeme. Pridaním svojho hodnotenia k produktu s týmito zásadami súhlasíte a prijímate ich.

V prípade zistenia, že sú hodnotenia v rozpore s našimi zásadami a podmienky porušujú, môžeme pristúpiť k obmedzeniu možnosti vkladania vašich hodnotení a k zmazaniu všetkých vašich existujúcich hodnotení.

Pred zverejnením vložených užívateľských hodnotení vždy starostlivo preverujeme ich obsah a jednotlivo vykonávame zodpovedajúce kroky.

Je zakázané pridávať hodnotenia, ktoré:
  • sú formulované nezrozumiteľne
  • nesúvisia s produktom
  • obsahujú hanlivé, urážlivé či výhražné komentáre; vyjadrujú nenávisť alebo neznášanlivosť voči ľuďom na základe ich rasy, etnickej či štátnej príslušnosti, pohlavia, genderovej identity, vyznania, sexuálnej orientácie, veku či hendikepu
  • obsahujú osobné údaje týkajúce sa inej osoby ako autora hodnotenia
  • obsahujú URL adresu vedúcu na externú webovú stránku
  • pochádza od autora, interpreta či vydavateľa vydávajúceho sa za nezaujatého poslucháča
  • pochádza od osoby, ktorá má priamy alebo nepriamy finančný alebo osobný záujem na produkte/titule a neuvedie túto informáciu na začiatku hodnotenia
  • sú vložené alebo upravené výmenou za akúkoľvek kompenzáciu či odmenu
  • zjavne odhaľujú či prezrádzajú zápletku diela
  • podnecujú k nelegálnemu správaniu

Ako je počítané hodnotenie pomocou stupnice hviezdičiek

Celkové hodnotenie je vypočítané ako priemer všetkých zaznamenaných hodnotení od doby zverejnenia produktu/titulu – jeho hodnota nie je ovplyvnená žiadnymi inými faktormi.

Copyright © 2015-2024 Audiotéka.cz s.r.o.