Användarvillkor

Audiotekas Användarvillkor

Preambel

Nedanstående Användarvillkor reglerar tillgång till servicen Audioteka via websidan och mobilappen. Användning av multimedier på servicen är liktydig med Användarvillkornas och Sekretessens acceptans samt med ett avtal mellan tjänstmottagaren (kallad för ’Användaren’) och företaget Audioteka S.A.

Multimedier – virtuella, elektroniska produkter, oftast i form av en ljudbok som skyddas från kopiering och olaglig distribution.

Servicen Audioteka – ett ekosystem av webb- och mobilapper som ger dig tillgång till ljudböcker i mp3-format.

§ 1. Tjänster

 1. Servicen administreras av Audioteka S.A. („Administratör” eller „Audioteka”) med sits i Warszawa 02-673, ul. Konstruktorska 12.

 2. Via Audioteka kan du välja, köpa och lyssna på multimedier som servicen erbjuder. Filer kan hämtas till en elektronisk lagringsmedium enligt Användarlicens.

§ 2. Avtalet

 1. Ingående av avtalet som är en bas för Audiotekas tjänsttillhålande sker när du accepterar servicens Användarvillkor. Ifall du startar servicen via en mobilapp och accepterar villkoren på din mobil, skapas ditt eget användarkonto på Audioteka. Tack vare kontot kan du köpa, betala och hämta kostnadsfria kapitel samt dina inköpta ljudböcker.

 2. Genom att acceptera Användarvillkor, bekräftar du att alla uppgivna data är sanna och att du har gjort dig bekant med servicens användarvillkor, att du accepterar deras alla regler och instämmer att dina personuppgifter som uppgavs i registreringsformuläret sparas, behandlas och användas av Audioteka för administrativa och statistiska ändamål samt för marknadsföring enligt de gällande föreskrifterna inom personuppgiftslagen. Ifall Användaren anger sina personuppgifter (t.ex. för att betala en ljudbok), instämmer hon/han att de sparas, behandlas och användas för marknadsföring samt marknads- och kundundersökning. Resultat ska bidra till servicens och tjänsternas förbättring. Audioteka tillhandhåller tjänster enligt föreskrifter om elektroniska tjänster.

 3. Förutom att acceptera Användarvillkor kan Användaren öppna ett konto hos Audioteka. Vid kontoöppning kan Användaren samtycka att erhålla kommersiella information som skickas av audioteka.se eller på uppdrag av våra partner till din e-postadress. Användaren kan återkalla samtycket när som helst och samtycka på nytt genom att skicka ett meddelande till vår kundservice: hej@audioteka.com

 4. Användaren får tillgång till sitt individuella konto efter att ha fyllt i rätta login och lösenord i inloggningsformuläret. Användaren bestämmer sina lösenord och login själv vid registreringen. Din Login till Audioteka är Användarens e-postadress. Ifall du glömmer ditt lösenord, kan du återställa det via återställningsformuläret. Via e-post får du då ett meddelande med en påminnelse vilket lösenord är sparat i vårt system.

 5. Användaren samtycker att hålla hemligt lösenord som beskrevs i II.2.

 6. Användaren som registrerar sig på servicen, förklarar att han/hon är medveten om att tjänsten kan inte återlämnas på grund av sin form. Därför är det omöjligt att frånträda avtalet. Användaren kan dock häva avtalet enligt villkoren i avsnitt IV i dessa Användarvillkor.

§ 3. Inköp

 1. Inköp av multimedier är en bekräftelse på att transaktionen inleddes.

 2. Inköp hos Audioteka händer via websidan www.audioteka.se och via mobilappen. Efter beställningen skickas ett meddelande till uppgiven e-postadress. Det är en bekräftelse på att beställningen gjordes korrekt och ska hanteras.

 3. Användaren kan köpa ljudböcker genom att välja ett betalningssätt lämpligt för given försäljningskanal.

§ 4. Betalningssätt

 1. Audiotekas Användare kan köpa ljudböcker på ett frivilligt betalningssätt tillgängligt för given försäljningskanal.

 2. För transaktioner som hanteras via www.audioteka.se finns det följande betalningssätt:

  a. överföring eller betalning via kreditkort hos Paypal; b. en elektronisk överföring hos PayPal via tjänsten ExpressCheckout® och kontot hos PayPal; genom att acceptera dessa Användarvillkor samtycker Användaren att debitera PayPal-kontot vid varje inköp på Audiotekas websida;

 3. För transaktioner via mobilappen gäller bestämmelser av butiker och distributionscentrum som förmedlar given transaktion (AppStore för iOS-användare och GooglePlay för Androidanvändare).

§ 5. Audiotekas Ansvar

 1. Audioteka förbehåller sig rätten till att tillfälligt stänga av servicen på grund av reparationer, utvidgning, utrustningens underhåll eller modifikation utan att meddela det sina användare dessförinnan.

 2. Audioteka ansvarar inte för Användarens eller tredje partens förlust av förmåner som sker på grund av störningar som beskrevs i föregående stycke.

 3. Audioteka ansvarar inte för icke-prestanda eller felaktigt utförda tjänster, om detta beror på en tredje part (särskilt teleoperatörer, telekom- eller elföretag). Detta gäller också förluster som orsakas av datorvirus och likadana programvaror.

 4. Audioteka ansvarar inte för Användarens login- eller lösenordförlust eller deras innehav av en tredje part (oberoende av hur det kom till deras besittning). Detta gäller även skador som orsakas på grund av Användarens handlingar eller underlåtenhet, särskilt om han/hon använder servicen på ett sätt som strider mot lämplig lag eller dessa Användarvillkor. Samma gäller skador som orsakas på grund av ofullständigt eller felaktigt tillhandhållande av uppgifter.

§ 6. Beställda produkter

 1. Användaren får använda multimedier bara enligt Användarlicens.

 2. Alla produkter som tillhandhållas av Audioteka skyddas av upphovsrättslagen och närstående rättigheter.

 3. Användaren är skyldig att a hand om multimedier, så att inga obehöriga personer har tillgång till dem och kopierar, distribuerar eller använder dem på ett annat sätt oförenligt med Användarvillkor. Om Audioteka får information om att en sådan situation faktiskt äger rum, kan servicen resa skadeståndsanspråk mot denna Användare.

 4. Audioteka informerar, att alla multimedier tillgängliga hos Audioteka är skyddade mot olaglig användning med ett vattenmärkningssystem.

 5. Varje kopia som säljs via Audioteka märks på ett individuellt sätt. I varje kopians data placeras information om Användaren som har köpt den. Varje Användare som köper produkter hos Audioteka samtycker, att kopian märks och att inte vidta några åtgärder som kan leda till denna märknings borttagande. Märkning används, så att Administratören kan identifiera Användaren och själva transaktionen.

 6. Detta skyddssystem av inköpta produkter används bara för att skydda Administratörens rättigheter. Det används ej, för att samla några extra uppgifter om Användaren.

§ 7. Avtalets uppsägning

 1. Uppsägning av avtalet som beskrevs i avsnitt II sker, om Användaren skickar en skriftlig deklaration till adressen: Audioteka S.A. ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa. Dessutom krävs det, att Användaren skickar ett meddelande till [email protected] med information att han/hon önskar att uppsäga avtalet och att servicen upphör att behandla hans/hennes personuppgifter. Databehandling är nödvändig på grund av kommunikationssystemets drift och tillhandhållande av tjänster som beskrivas i dessa Användarvillkor.

 2. Avtalets uppsägning sker om Användaren använder sitt konto på ett sätt som strider mot reglerna, använder eller försöker att använda servicen tvärtmot syftet samt bryter eller försöker att bryta sig in på Audiotekas server.

 3. Ifall Användaren har vidtagit åtgärder som inte är oförenliga med dessa Användarvillkor, men anses icke önskvärda av Audioteka, kommer servicen att kontakta Användaren och uppmana honom/henne att omedelbart sluta vidta dessa åtgärder. Om Användaren inte avslutar, kommer avtalet att uppsägas på grund av Användarens fel.

§ 8. Uppsägningens effekter

 1. Avtalets uppsägning leder till användarkontots borttagande.

§ 9. Reklamationer

 1. Användaren kan skicka reklamationer och klagomål som gäller tjänsttillhandhållande som beskrevs i dessa Användarvillkor via e-post till adressen: [email protected]

 2. Audioteka behandlar alla klagomål inom 30 arbetsdagar från mottagandet. Denna period kan förlängas om det behövs mer tid att redogöra klagomålet. I ett sådant fall och ifall reklamationen avvisas kommer Audioteka att informera Användaren.

§ 10. Priser

 1. Alla priser hos Audioteka är bruttopriser (inkl. moms).

 2. Priser hos Audioteka innehåller alla transaktions- och hanteringsavgifter som beräknas av våra partnerbutiker och distributionscentrum (detta gäller mobilappen).

 3. Priser hos Audioteka anges i valutan som används hos givet distributionscentrum. Audioteka har ingen inverkan på valutakonvertering och i vilken valuta slutpriset presenteras för Användaren.

§ 11. Lagval, obligatorisk skiljedom och jurisdiktion

 1. Om den europeiska unionsrätten eller en annan lag inte säger annars, ska detta avtal regleras av polsk lag oavsett val eller lagvalsregler.

 2. Dessutom, samtycker du och Audioteka att det blir exklusivt jurisdiktion av de polska domstolarna som ska lösa eventuella tvister, anspråk eller kontroverser som kan uppstå i samband med dessa avtal.

§ 12. Slutliga bestämmelser

 1. Audioteka förbehåller sig rätten att förändra Användarvillkor. Alla förändringar träder i kraft dagen de publiceras på Audiotekas hemsida.

 2. Audioteka publicerar Användarvillkor på sin hemsida, www.audioteka.se.

Användarlicens

 1. Använder får använda inköpta produkter enligt följande Användarlicens.

 2. Användaren får använda alla multimedier hämtade från servicen bara för personligt bruk.

 3. Användaren får spela upp och mångfaldiga hämtade produkter via elektroniska enheter samt spela dem in till datorminnet eller andra lagringsenheter, för att spela upp produkten utan att modifiera den, förändra dess elektronisk struktur samt dela filen vidare.

 4. Användaren har inte rätt att:

  a. dela vidare eller marknadsföra hämtade avsnitt eller hela ljudböcker; b. förändra produktens innehåll; c. publicera, distribuera, duplicera produkten; d. ta bort ägarens märke samt teknisk skydd; e. hyra ut produkten; f. använda produkten på ett kommersiellt sätt.

Sekretess

Följande sekretesspolicy gäller servicen Audioteka.

Cookies

Om du använder Audioteka via en webbläsare, placerar vi på din dator eller på annan enhet du använder för att logga in till Audioteka, en eller flera ’cookies’ (kakor). Cookie är en liten textbaserad datafil som sparas på datorn för att koppla Användaren till servicen Audioteka. I en kaka sparas datorsystemets ID. Kakor tillåter inte att besökarens identitet avslöjas vid sidobesöket och innehåller inga information som möjliggör en sådan identifiering. Villkoret att cookies fungerar är att de accepteras av webbläsaren och blir inte borttagna från datorminnet. Till exempel, servicen Audioteka använder cookies med en unik Användar-ID som låter oss känna igen Användaren vid nästa besöket hos oss. Vi kan också använda cookies av ett annat slag. Tack vare cookies är det möjligt att:

 • anpassa presenterade informationer;
 • spara Användarens inställningar och preferenser;
 • spara inloggnings- och autentiseringsinformationer;
 • göra statistik om besök på vår webbplats.

Att kontrolera cookies:

 • de flesta webbläsarna accepterar cookies automatiskt, men det är möjligt att blockera dem i webbläsarens inställningar;
 • om kunden instämmer att installera cookies, kan han/hon alltid ta bort dem från datorminnet; OBS.! Om Använder tar bort cookies, kommer alla inställningar och preferenser som kontrollerades av dessa filer att tas bort. Det kan hända att de måste återskåpas.

Sekretesspolicy

Audioteka respekterar Användarens rätt till personlig integritet, därför lagras alla uppgivna informationer med största omsorg och delas inte vidare. Informationer som lämnas in genom att fylla i registreringsformuläret. Formuläret innehåller ett fält som måste markeras, för att bekräfta att personen samtycker att Audioteka behandlar hans/hennes personuppgifter. Syftet med att samla och lagra information i systemet och i registreringsformuläret är att anpassa servicen till våra kunders behov och att utföra lämplig statistik. Audioteka har gjort sitt bästa, för att skydda alla Användarnas personuppgifter vid databehandling. Därför tar vi lämpliga säkerhetsåtgärder som är i enlighet med tillämpliga bestämmelser i polsk lag. Dessutom är det servicens administratörer som ständigt bevakar Användarnas säkerhet. Audioteka delar inte Användarnas personuppgifter till någon tredje part. Bara statistik som skapas baserat på samlade information, kan delas vidare. Statistiken innehåller dock inga informationer som kan leda till Användarnas identifiering.

Kunduppgifter

Audioteka S.A. i Warszawa, adressen: ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa är administratören av alla dina uppgifter som behandlas för att tillhandhålla tjänster som beskrivs i dessa Användarvillkor. Alla personuppgifter som lämnas på Audioteka ska behandlas av administratören endast för att tillhandhålla tjänster och genomföra åtaganden som ingår i Användarvillkorna.

Detaljerad information om i vilken utsträckning dina personuppgifter samlas, offentliggörs och används och vad du har för rättigheter hittar du i integritetspolicyn som finns här https://audioteka.com/se/privacy-policy

Om Audioteka

Appen Audioteka ger dig möjlighet att köpa, hämta och lyssna på ljudböcker på din mobil. Genom Audioteka får du tillgång till det största utbudet av ljudböcker på den svenska marknaden. Köpta ljudböcker kan hämtas från ’Din bokhylla’ hur många gånger som helst, under en obegränsad tid och via en frivillig enhet. Vi bjuder er också att besöka ’Din bokhylla’ på www.audioteka.se - där kan du recensera ljudböcker och koppla ditt konto med Facebook.

Copyright © 2008-2022 Audioteka S.A.