Částicový fyzik Michal Malinský odkrývá tajemství (ne)smrtelnosti protonu