GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

Işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi;

  • Hizmet Saglayicisi oldugumuz işbu internet sitesi araciligiyla ve sair yollarla nezdimizde ne tür kişisel veriler toplandigini,
  • Bu kişisel verilerin nasil ve ne amaçla kullanildigini,
  • Hizmet Saglayicisi olarak tarafimizca bu kişisel verilerin kimlerle paylaşabilecegi,
  • Internet Sitemiz ve sair yollarla topladigimiz kişisel veriler ile ilgili olarak Kullanicilarin haklarinin neler oldugunu ve bu haklari nasil kullanabileceklerini,
  • Çerez’ler (Cookie) hakkinda bilgilendirmeyi
  • Ticari elektronik ileti alma konusunda bilgilendirmeyi içermektedir.

1. Işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi kapsaminda kullanilan terimler

Kişisel Veri: Kimligi belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin Işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kismen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayit sisteminin parçasi olmak kaydiyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanmasi, muhafaza edilmesi, degiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açiklanmasi, aktarilmasi, devralinmasi, elde edilebilir hale getirilmesi, siniflandirilmasi ya da kullanilmasinin engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi içermektedir.

2. Kişisel Verilerin Korunmasi Hakkinda Bilgilendirme

6698 sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu ("KVKK") uyarinca; aşagida belirtilen işleme amaci ile baglantili ve sinirli olacak şekilde Kullanicilarin, Üyelik Formu’nda tarafimiza saglamiş olduklari Kişisel Veriler işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi’nda ve Kişisel Verilerin Işlenmesine Ilişkin Aydinlatma Metninde belirtilen kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde kaydedilebilecegini, muhafaza edilebilecegini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşilacabilecegini, KVKK’nin öngördügü hallerde ve koşullarda, yurt içi veya yurt dişinda üçüncü kişilere aktarilabilecegini ve KVKK’da sayilan sair şekillerde saglanan hizmetlerin kullanimi ve pazarlama amaçlari için işlenebilecegini bildirmek isteriz.

a. Işlenen Kişisel Veriler, Kişisel Verilerin Kullanim ve Işleme Amaçlari ve Dayanagi

Kullaniciya ait kendisi tarafindan saglanan ad, soyad, dogum tarihi, cep telefonu numarasi, sabit telefon numarasi, e-posta adresi, adres, vergi numaralari, müşteri hizmetleri ile yapilan görüşmeler, sayfaya ilişkin trafik bilgileri gibi Kullanicinin dogrudan veya dolayli olarak tanimlamaya yönelik Kişisel Verileri, Kullaniciya daha iyi hizmet verebilmek, Kullaniciya ile sözleşme akdetmek, Kullaniciya hizmetin devami ve iyileştirilmesi, kullanicilarin ihtiyaçlarinin tespit edilmesi, web sitesinin iyileştirilmesi, satiş, pazarlama ve ticari iletişim yapilabilmesi, satiş sonrasi hizmetler, üyelik süreci ve buna bagli faaliyetlerin yürütülmesi/devam etmesi, sunulan yeni ürünlere ilişkin özel teklifler hakkinda bilgi verilmesi, istatistiki çalişmalar ve pazar araştirmasi yapilabilmesi gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

Söz konusu Kişisel Veriler’in diger işlenme amaçlari, 5651 Sayili Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5846 Sayili Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 Sayili Türk Ceza Kanunu, 6698 Sayili Kişisel Verilerin Korunmasi Hakkinda Kanun ile ilgili diger yasal düzenlemeler uyarinca Kullaniciya ait Kişisel Veriler’i işlemek; elektronik veya kagit ortaminda işleme amaci dogrultusunda tüm kayit ve belgeleri düzenlemek; ilgili düzenleyici kurumlar ve diger otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve bilgi paylaşma yükümlülüklerine uymaktir.

Kişisel Veriler, Kullaniciya daha iyi hizmet verebilmemiz adina Kullanicinin gerekli oldugu durumlarda açik rizasina istinaden, yasal düzenlemeler uyarinca veri işleme amaci ve hukuki sebepler ile sinirli olarak, bagli ortakliklarimiza ve/veya dogrudan/dolayli yurtiçi/yurtdişi iştiraklerimize, Hizmet Saglayicisinin faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsaminda hizmet aldigi ya da işbirligi yaptigi yurt içi veya yurt dişindaki üçüncü kişilere aktarilabilecek, işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dişinda kullanilmamak kaydi ile KVKK’nin öngördügü hallerde veri güvenligine ilişkin tedbirler de alinarak; KVKK’da sayilan şekillerde işlenebilecektir. Kişisel Verilerin Türkiye’de kurulu olmayan herhangi bir kurum ya da kuruluş ile paylaşilmasi halinde o ülkenin veri koruma ve gizlilik yasalari Kullaniciya ait kişisel veriler için de geçerli olacaktir.

Toplanan mali bilgiler kullanicinin yeterliligini kontrol etmek ve aldigi ürün ve hizmetleri fatura etmek için kullanilacaktir. Kullanicinin önceden verecegi izin olmaksizin kullaniciya ait mali bilgiler üçüncü taraflarla kesinlikle paylaşilmayacaktir.

Kullanici, web sitesinde bir satin alma yaptiginda, kendisine ait mali bilgilerin, işlemi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahislara (bankalar, kredi karti şirketleri vb.) verilmesini kabul ve beyan etmiş sayilir. Kullanici, paylaşilacak bilgilerin, kredi karti numarasi, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil olmak ve fakat bunlarla sinirli olmamak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerecegini kabul ve beyan etmiş sayilir.

Kullanici kişisel verilerinin KVKK’nin 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlari ve amaçlari dahilinde bu ilkelere uygun olarak işlenebilecegini ve ayni Kanun’un 8. ve 9. maddelerindeki ilkelere uygun şekilde aktarilabilecegini kabul ve beyan etmiş sayilir.

Kullanici, iletişim bilgilerinin veya kullanim verilerinin toplanmasi, işlenmesi ve kullanimi zaruri hale geldiginde, veri gizliliginin korunmasina ilişkin yasal çerçeveye göre işlem yapilabilecegini kabul ve beyan etmiş sayilir.

Kullaniciya ait Kişisel Veriler ile gezinme ve trafik bilgileri; güvenlik ve yasalar karşisindaki yükümlülügümüzü ifa etmek amaciyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliginin tehdidi benzeri ve fakat bununla sinirli olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülügümüzün mevcut oldugu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan ilgili kurum ve kuruluşlar ile KVKK’nin öngördügü hüküm ve şartlar dogrultusunda paylaşilabilecektir.

Kullanici tarafindan Kişisel Verileri “bu cihazda beni hatirla” özelligi ile Hizmet Saglayicisinin web sitesine daha kolay erişim saglamak amaciyla kaydedilebilir. Kullanici tarafindan “beni hatirla özelligi” ile 3. Kişilerin hesabina erişim saglanmasina izin verilmesi halinde, işbu verilerin ifşa edilmesinden Hizmet Saglayicisi sorumlu olmayacaktir.

b. Kullanicinin Kişisel Verilerle Ilgili Haklari

Kullanici, işlenen Kişisel Verileri’nin neler oldugunu ve işlenip işlenmedigini, işleme amaci dogrultusunda kullanilip kullanilmadigini ögrenebilir, verileri işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dişinda Kişisel Veriler’in aktarildigi üçüncü kişileri ögrenebilir, eksik veya yanliş işlenen Kişisel Veriler söz konusu ise veya işlenen Kişisel Verileri’nde herhangi bir degişiklik olmasi durumunda bu verilerin düzeltilmesini, degiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanliş işlenen Kişisel Verileri söz konusu ise, bu verilerin düzeltilmesini veya KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Kişisel Veriler’in aktarildigi üçüncü kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasiran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çikmasina itiraz edebilir ve Kişisel Veriler’in kanuna aykiri olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep edebilir. Kullanici, bu kapsamdaki haklarini KVKK m. 13/f.1 uyarinca:

  • destek@audioteka.com isimli e-posta ad resine, Kullaniciya ait güvenli elektronik imza ile imzalanmiş bir e-posta göndermek (ayni zamanda Hizmet Saglayicisina hitaben yazilan “word veya pdf.” formatindaki bir dosya da güvenli e-imza ile imzalanarak gönderilebilir);
  • Şirketimizin kayitli e-posta adresine, Kullaniciya ait güvenli elektronik imza ile imzalanmiş bir e-posta göndermek veya
  • Kargo ile islak imzasini taşiyan bir dilekçe göndermek suretiyle Hizmet Saglayicisina başvuru yaparak, taleplerini iletebilir.

c. Kişisel Veri Saklama Süresi

Hizmet Saglayicisi, KVKK uyarinca işledigi Kişisel Verileri yalnizca ilgili mevzuatta öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacinin gerektirdigi süre kadar muhafaza eder. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Örnek vermek gerekirse 6563 Sayili Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkinda Kanun ile buna bagli yönetmelik uyarinca Kişisel Veriler’in pazarlama veya tanitim amaçlari için kullanilacagina ilişkin Kullanicinin onayinin geri alindigi durumlarda, Kişisel Veriler’in kayitlari bu tarihten itibaren 1 yil saklanir. Ticari elektronik iletinin içerigi ve gönderiye ilişkin diger her türlü kayit ise gerektiginde ilgili bakanliga sunulmak üzere 3 yil saklanir. 5651 Sayili Internet Ortaminda Yapilan Yayinlarin Düzenlenmesi ve Bu Yayinlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkinda Kanun uyarinca ise işledigimiz trafik verileri 2 yil saklanir ve süre bittikten sonra anonim hale getirilir. Her halükarda Kişisel Veriler’in birden fazla sebeple işlenmiş olmasi halinde, söz konusu verinin işlenmesini gerektiren tüm nedenler ortadan kalktiginda ilgili veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

d. Kişisel Verilerin Korunmasina Ilişkin Önlemler

Kişisel Veriler’in korunmasi Hizmet Saglayicisi için önemli bir konudur. Kişisel Veriler’e yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybi, hatali kullanimi, ifşa edilmesi, degiştirilmesi veya imha edilmesine karşi Kullaniciyi korumak için gerekli teknik ve idari her türlü önlem alinmaktadir. Kişisel Veriler’i işlerken KVKK kapsaminda gerekli görülen idari ve teknik tedbirlerin yerine getirilmesi amaciyla genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlari kullanilmaktadir.

Kişisel Veriler’i gizli tutmayi, gizliligin saglanmasi ve güvenligi için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayi ve gerekli özeni göstermek Hizmet Saglayicisi tarafindan taahhüt edilmektedir. Gerekli bilgi güvenligi önlemleri alinmasina karşin, Hizmet Saglayicisina ait Internet Sitesine ve sisteme yapilan saldirilar sonucunda Kişisel Veriler’in zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, bu durum derhal Kullanicilara ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecek ve gerekli önlemler alinacaktir.

Hizmet Saglayicisinin web sitesi 13 yaşindan küçüklerin kullanimina uygun degildir.

3. Otomatik Olarak Toplanan Kişisel Olmayan Veriler

Kullanici, Hizmet Saglayicisinin web sitesine eriştigi zaman, kişisel olmayan verilerinin (örnegin, kullanilan Internet tarayicisi ve işletim sisteminin türü, geldiginiz Web sitesinin alan adi, ziyaret sayisi, IP adresi, IMEI veya IMSI numaralari gibi cihaz tanimlayicilari veya diger tanimlayicilar, sitede harcanan ortalama süre, görüntülenen sayfalar, bir metin mesaji ile gönderilen veriler.) otomatik olarak toplanabilecegini (yani kayit ile degil) kabul ve beyan etmiş sayilir. Kullanici bu verilerin, Hizmet Saglayicisinin web sitelerinin çekiciligini izlenebilmesi ve performansini ya da içerigini geliştirilebilmesi amaciyla kullanabilecegini ve iş ortaklari ile paylaşabilecegini kabul ve beyan etmiş sayilir.

4. Diger Kaynaklardan Elde Edilen Veriler

Kullanici, Hizmet saglayicisi tarafindan diger kaynaklardan elde edilen verilerin (ödeme hizmetleri saglayicilarindan elde edilen veriler, kamuya açik bilgiler, sosyal medyadan elde edilmiş olan veriler) otomatik olarak toplanabilecegini kabul ve beyan etmiş sayilir.

Kullanici tarafindan kendine ait Kişisel Veriler (ör. yorum yapilmasi, vb.) web sitesi kapsaminda kendisi tarafindan ifşa edilebilir. Işbu verilerin ifşa edilmesinden Hizmet Saglayicisi sorumlu olmayacaktir.

5. Kullanicinin Bilgisayarinda Otomatik Olarak Saklanan Bilgiler

Kullanicinin, Hizmet Saglayicisinin web sitesini görüntüledigi zaman, işbu web sitesini bir sonraki ziyaretinde bilgisayarinin otomatik olarak taninmasi için bir "tanimlama bilgisi" şeklindeki bazi verilerin kullanici bilgisayarina depolanabilecegini kabul ve beyan etmiş sayilir. Kullanici, tanimlama bilgilerini almak istemiyorsa, bilgisayarinin sabit diskinden tüm tanimlama bilgilerini silebilir, tüm tanimlama bilgilerini bloke edebilir ya da bir tanimlama bilgisi kaydedilmeden önce uyari alacak şekilde Internet tarayicisini yapilandirabilir.

6. Çerez (Cookie) Kullanimi

Hizmet Saglayicisi, Internet Sitesi kullanicilarina daha iyi hizmet verebilmek amaciyla ve yasal yükümlülügü çerçevesinde, işbu “Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dişinda kullanilmamak kaydi ile Kullanicinin gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

Çerezler, Kullanicinin söz konusu internet sitesini ziyaret ettiginde, Kullanicinin internet tarayicisi tarafindan yüklenen ve bilgisayari, cep telefonu veya tabletinde saklanan küçük bilgi parçaciklarini içeren metin dosyalaridir.

Hizmet Saglayicisi, söz konusu Internet Sitesinde bulunan çerezleri günlük dosyalari, boş gif dosyalari ve/veya üçüncü taraf kaynaklari yoluyla topladigi bilgileri Kullanicinin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amaciyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir. Hizmet Saglayicisi, söz konusu Internet Sitesi üzerinden, Kullaniciya özel tanitim yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecralarin içerigini Kullaniciya göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amaciyla; Kullanicinin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanim geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdişi olarak toplanan bilgiler gibi farkli yöntemlerle veya farkli zamanlarda bu mecralar üzerinde Kullanicidan toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alinan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnizca işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dâhilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dâhilinde 3. kişilerle paylaşilabilecektir.

7. Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi Politikasi ve Çerez Politikasi’nda Yapilacak Degişiklikler

Işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi’nda zaman zaman degişiklik yapilabilir. Bu degişiklikler, degiştirilmiş yeni Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi’nin internet sitesinde yayinlanmasiyla birlikte derhal geçerlilik kazanir. Bu sebeple Kullanicinin işbu metni periyodik olarak gözden geçirmesi önerilmektedir. Kullanici, varsa Kişisel Bilgileri de içeren üyelik bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Hizmet Saglayicisi’na ulaşarak da iletebilir. Talepler en kisa sürede degerlendirilerek uygulamaya alinacaktir.

8. Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve Icra Daireleri

Işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarina tabidir. Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasi’nin uygulanmasindan dogabilecek her türlü uyuşmazligin çözümünde Istanbul Merkez (Çaglayan) Mahkeme ve Icra Daireleri yetkilidir.

9. Iletişim Izni

Kullanicinin, Hizmet Saglayicisi ile paylaşmiş oldugu Kişisel Veriler; satiş-pazarlama amaciyla, çerez çerez politikasinda belirtilen şekilde diger şirketlerden toplanilan bilgiler ile birleştirerek hizmetlerin içerik ve tanitimlarin geliştirilmesi ve kişileştirilmesi veya yeni hizmetler sunabilmek amaciyla ve her türlü iletişim mesajlarinin gönderilmesi amaciyla Hizmet Saglayicisi başta olmak üzere Hizmet Saglayicisinin diger tüm iştirakleri ile de paylaşabilecektir.

Bu veriler, ayni zamanda sadece Kullaniciya saglanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olasi gönderilerin saglikli şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerin zamaninda ulaştirilabilmesi amaciyla, sözleşme ilişkisi içinde olunan, veri güvenligi ilgili mevzuat hükümlerine en ince ayrintisina kadar riayet eden 3. kişilerle, yalnizca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşilacaktir.

Kullanici, pazarlama amaçli bu tanitimlari almamak veya söz konusu reklam-kişiselleştirme, yeniden hedefleme uygulamalarinda yer almak istemedigi takdirde, taleplerini her zaman internet sitesinde yer alan iletişim bilgilerinden Hizmet Saglayicisina ulaşarak da iletebilecektir. Kullanici hesabi veya web sitemiz ile ilgili herhangi bir sorunuz veya yardima ihtiyaciniz olmasi halinde bize e-posta ile ulaşabilirsiniz: destek@audioteka.com

Hizmet saglayicisinin hizmetlerini kullandiginiz takdirde işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasini kabul etmiş sayilirsiniz. Işbu Gizlilik, Kişisel Verilerin Korunmasi ve Çerez Politikasinin degiştirilmesini takiben hizmetlerin kullanimina devam edilmesi halinde söz konusu degişiklik Kullanici tarafindan kabul edilmiş sayilir.

Copyright © 2008-2023 Audioteka Group Sp. z o.o.