Koşullar ve Kurallar

§ 1. GENEL

 1. Bu şartname (“Şartname”), elektronik hizmetlerle ilgili (2002 yılı 144 sayılı Kanun Günlüğü, madde 1204, değiştirilmiş biçimiyle) 18 Temmuz 2002 tarihli Yasaya uygun olarak çıkarılmış olup audioteka.com/tr adı altındaki web sitesinin ve Android, iOS, Windows Phone, Windows Symbian, Samsung Bada ve Blackberry (işburada bundan böyleki toplu adlarıyla "Web Sitesi") için ayrılmış mobil uygulamanın nasıl kullanılacağını belirler. Mobil uygulama, özellikle şuralarda bulunur: GooglePlay, Samsung Market, App Store, Windows Phone Marketplace, BlackBerry World of Apps.

 2. Web Sitesi, sicile kayıtlı işyeri Varşova’da ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warsaw adresinde bulunan ve Başkent Varşova Bölge Mahkemesi, Ulusal Mahkeme Sicilinin 13. Ticaret Bölümünce tutulan girişimci sicilinde KRS 0000391239 sayı, 5213618086 Vergi Kimlik Numarası (NIP), 142929237 İstatistik Kimlik Numarası (REGON) ile kayıtlı olan Audioteka S.A. (“Hizmet Sağlayıcı”) tarafından işletilir. Hizmet Sağlayıcı, yukarda belirtilen alandaki hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak ve işburada belirtilen şartlarla toplanılan, işlenilen ve kullanılan personel verilerinin idarecisi olur.

 3. Kullanıcı, saklama ortamına indirilebilir dosya biçiminde sunulan sesli kitapları ve rakamsal diğer içerikleri (“Ürün”ü) bu Web Sitesi vasıtasıyla dinleyip satın alabilir ve işbu belgenin 1 Numaralı Ekini oluşturan Kullanıcı Lisansı (“Kullanıcı Lisansı”, “Hizmetler”) şartnamesi gereğince kullanabilir. 4. Web Sitesinin adı, kavramı, grafik tasarımı ve veri tabanı, Audioteka S.A.’nın mülkü olup yasayla korunur.

§ 2. ANLAŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI VE TESCİL FORMUNDAKİ KULLANICI DEKLARASYONLARI

 1. Hizmet Sağlayıcı ile Kullanıcı arasında Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin olan anlaşma (“Anlaşma”), Şartnamenin Kullanıcı tarafından kabul edilmesiyle ve/veya tescil formunun (“Tescil”in) gerektiği gibi tamamlanmasıyla sonuçlandırılmış olur. Hizmet Sağlayıcı, Anlaşmanın sonuçlandırılması ve Hizmetlerin başlatılması için Kullanıcının hangi verilerinin (“Kişisel Temel Veriler”inin) gerekli olduğunu tescil sırasında belirtir. Şartnamenin kabul edilmesinin reddi, anlaşmanın sonuçlandırılamamasıyla neticelenir. Şartnamenin kabul edilmesinin reddi durumunda yahut Kullanıcının Kişisel Temel Verileri sağlayamaması veya yanlış veya eksik olarak sağlaması durumunda Hizmet Sağlayıcı, Hizmetleri Kullanıcıya sağlamayı reddedebilir.

 2. Kullanıcı, tescil formundaki verileri eksiksiz ve doğru olarak sağlamakla yükümlü olur.

 3. Kullanıcı, Kişisel Temel Verilerinin Hizmet Sağlayıcı tarafından Hizmetleri sağlaması için gerekli olduğu ölçüde, ayrıca pazar, davranışlar ve tercihler ile ilgili araştırmaların yapılması, Hizmet Sağlayıcının sunusunun Kullanıcıların beklentilerine uyarlatılması, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, Kullanıcılar için toplu bir imgenin oluşturulması ve reklam yapılması amacıyla, istatistiksel, idari ve muhasebeyle ilgili amaçlarla toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını tescil formundaki ayrı uygun kutuları tıklayarak kabul eder. Kişisel Verilerin işlenmesi, elektronik hizmetlerin sağlanmasına ilişkin (2002 yılı 144 sayılı Kanun Günlüğü, madde 1204, değiştirilmiş biçimiyle) 18 Temmuz 2002 tarihli Yasayla ilgili ve ona uygun olarak, ayrıca Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin 29 Ağustos 1997 tarihli Yasayla (2002 yılı 101 sayılı Kanun Günlüğü, madde 926, birleştirilmiş metin biçimiyle) ilgili olarak yapılacak. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcıya iletilmiş Kişisel Verilerine erişim hakkına sahip olur. Hizmet Sağlayıcı, Hizmetleri sağlamasının tamamlanması üzerine elektronik hizmetlerin sağlanmasına ilişkin Yasanın 19.2 fıkrasında belirtilen verileri işleme hakkını kazanır.

 4. Kullanıcı, tescil sırasında, ayrıca Hizmetin Hizmet Sağlayıcı tarafından tamamlanmasından sonra kendisi tarafından sağlanılan e-posta adresine Hizmet Sağlayıcı tarafından kendi hesabına veya başka kurumlar hesabına gönderilen, Web Sitesinde bulunan promosyonlar ve yeni ürünler, ayrıca diğer hizmetler hakkındaki istenilmemiş ticari bilgileri almayı kabul etmek için tescil formundaki ayrı uygun kutuyu tıklar. Kullanıcı, söz konusu rızayı Web Sitesinde görülen Newsletter Option şıkını etkinleştirerek tescilden sonra herhangi zamanda verebilir. 5. Hizmet Sağlayıcı, Anlaşmanın sonuçlandırılmasının ve Hizmetlerin sağlanmasının ardından Kişisel Temel Verilerde yer alan aşağıdaki verileri işler: a) IMSI numarası ve onunla bağlantılı MSISDN SIM kart numarası, b) hesabın parolası (aşağıdaki § 3’e uygun olarak). 6. Hizmet Sağlayıcı, aşağıdaki Kişisel Verileri bu § 2.3 uyarınca ancak Kullanıcının rızasıyla işleyebilir: a) açık adı, b) E-posta adresi, c) Cinsiyet bilgisi, d) Doğum yılı, e) İkametgahın posta kodu. 7. Kullanıcı, § 2.3’te ve 4’te belirtilen rızayı tescilden sonra herhangi zamanda vermek veya iptal etmek için bu konudaki beyanını Sağlayıcının aşağıdaki adresteki Destek ve Müşteri Hizmeti Departmanına elektronik olarak gönderir: [email protected] 8. Kullanıcı, anlaşmadan, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerin niteliği dolayısıyla çekilemeyeceğinin fakat ancak anlaşmayı § 8.1’de belirtilen ilkelere uygun olarak sona erdirebileceğinin farkında olduğunu beyan eder.

§ 3. KULLANICININ HESABI

 1. Tescil formunda belirlenen e-posta adresine atanan Kullanıcı hesabı (“Hesap”), tescil üzerine Web Sitesinde oluşturulur. Bu hesap, Kullanıcı tarafından tescil formunda sağlanan verileri içerir ve Kullanıcıya alım yapma ve sipariş edilen ürünleri saklama, ön izleme ve indirme olanağı verir.

 2. Tescil formunda sağlanan Verilerde daha sonra değişiklik olması durumunda Kullanıcı, Kullanıcı Hesabının uygun tabında bulunan formları doldurarak bu değişikliği derhal güncelletmeli.

 3. Kullanıcıya hesaba erişim olanağı, giriş kodu formuna doğru kullanıcı adı ile birlikte Hizmete Tescil veya Giriş sırasında kendisi tarafından belirlenmiş olan parolayı yahut Hizmetin öğeleri olan seçilmiş mobil uygulamalara ilk kez giriş sırasında otomatik olarak oluşturulan parolayı yazarak erişim olanağı verilir. Sisteme girme, tescil sırasında sağlanan e-posta adresiyle olur. Kullanıcı, parolayı unutması durumunda parola kurtarma formunun gerektiği gibi tamamlanması ve sunulmuş olan verilerin Hizmet Sağlayıcının sistemi tarafından gerçeklenmesi üzerine Siteye tescil sırasında sağlanan adrese e-posta vasıtasıyla bir hatırlatma notu alır

 4. Hesap, devredilemez.

 5. Kullanıcı, hesaba ilişkin parolayı gizli tutmayı kabul eder. Kullanıcı, hesabı üçüncü kişilerin kullanmasına izin vermemeyi de kabul eder.

 6. Kullanıcı, yasa dışı olan, ahlaka aykırı olan, başkalarının haklarını veya kişisel haklarını etkileyen içerik sunmamayı taahhüt eder.

 7. Kullanıcı, Hizmeti kullanırken yasalara, özellikle 23 Nisan 1964 tarihli Yasanın—(1964 yılı 16 sayılı Kanun Günlüğü, madde 93, değiştirilmiş biçimiyle) Medeni Kanunun yanı sıra Telif Hakları ve İlgili Haklar ile ilgili 4 Şubat 1994 tarihli (1994 yılı 24 sayılı Kanun Günlüğü, madde 83, değiştirilmiş biçimiyle) Yasanın (“Telif Hakları”nın) hükümlerine uymakla yükümlü olur.

 8. Hizmetin kullanılması, Kullanıcıya İnternetin kaynaklarına göz gezdirme ve ürünleri yanı sıra Web posta hesaplarını kabul etme programı dahil olmak üzere İnternete erişim olanağı veren bir aygıtın kullanılmasını gerektirir.

§ 4. 4 HİZMET SAĞLAYICININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Hizmet Sağlayıcı, Hesap güvenliğinin tehdit altında olduğu tespit edilirse hesabı geçici olarak kilitleme veya belli hizmetlere erişimi askıya alma hakkını saklı tutar. Servis Sağlayıcı, hesabın Kullanıcı tarafından daha fazla kullanılmasını hesaba erişim parolasında değişikliğe tabi tutabilir. Kullanıcı, parola değiştirildikten sonra hesaba erişim hakkını derhal geri kazanır.

 2. Hizmet Sağlayıcı, sahtekarlık veya Web Sitesi zararına eylem girişimi durumunda ek kısıtlamaları veya blokajları devreye sokma hakkını saklı tutar.

 3. Hizmet Sağlayıcı, Hizmeti, ekipmanın onarılması, genişletilmesi, değiştirilmesi veya bakımlanması için Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın geçici olarak etkisizleştirme hakkını saklı tutar.

 4. . Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının veya üçüncü herhangi kişinin § 4.1’de, 2’de ve 3’te anılan Hizmetlerin sağlanmasındaki kesintilerle veya aksaklıklarla bağlantılı olarak uğradığı kâr kaybından yükümlü olmayacaktır.

 5. Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerin kendisinin herhangi yükümlülüğü olmaksızın üçüncü kişilerden ötürü yerine getirilememesinden veya gerektiği gibi yerine getirilememesinden, özellikle telekomünikasyon hizmetleri operatörleri, telekomünikasyon hatları operatörleri veya elektrik sağlayıcılar dolayısıyla yerine getirilememesinden veya gerektiği gibi yerine getirilememesinden yükümlü olmayacaktır.

 6. Hizmet Sağlayıcı, hizmetlerin zorunlu nedenlerle yerine getirilememesinden veya gerektiği gibi yerine getirilememesinden yükümlü olmayacak. Zorunlu nedenler, bu Şartnamenin amaçları çerçevesinde özellikle şunları içerecek: grev, idari kararlar, yargı kararları, telekomünikasyon şebekelerindeki veya üçüncü kişi geçit noktası sistemlerindeki arızalar veya İnternet arızaları.

 7. Hizmet Sağlayıcı, bilgisayar virüslerinin ve bu gibi başka yazılımların neden olduğu ve Hizmetin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlardan yükümlü olmaz.

 8. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcı tarafından Hizmetlerin kullanılmasında bildirilen, saklanılan veya karşıya yüklenilen içerikten yükümlü olmaz.

 9. Hizmet Sağlayıcı, Kullanıcının herhangi parola kaybından yahut Hizmete ilişkin giriş kodunun veya parolanın üçüncü herhangi kişi tarafından elde edilmesinden ve Kullanıcının eylemlerinin veya ihmallerinin, özellikle Web Sitesinin yasalar veya bu Şartname ihlal edilerek kullanılmasının yol açtığı herhangi zarardan, ayrıca verilerin eksik veya yanlış olarak sağlanmasının sonucu olan zarardan yükümlü olmaz.

§ 5. SİPARİŞ

 1. Sipariş, Web Sitesinde Ürünlerin her birinin yanında görülen uygun şıklar etkinleştirilerek ve sonraki işlemlerin Kullanıcıya sipariş verme sürecinin her aşamasında sağlanan talimatlara uygun olarak tamamlanarak verilecektir.

 2. Web Sitesindeki tüm fiyatlar, bürüt değerlerdir.

 3. Kullanıcı, ödeme yöntemini Web Sitesinde Ürünlerin her biri var olup görülen uygun şıklar etkinleştirilerek seçebilir.

 4. Kullanıcı, ödeme yöntemini seçtikten sonra ödemeleri yapmak için yeniden dış hizmete yönlendirilebilir. Ödeme hizmeti, işbu belgenin Eklerinde tespit edilen şartlar yahut bu gibi kurum (“Ödeme Hizmeti Sağlayıcı”) tarafından sağlanan hizmetlerin Şartnamesi gereğince üçüncü kişi tarafından sağlanır.

 5. Kullanıcı, sipariş verdikten sonra siparişin kabul edildiğine ilişkin e-posta mesajları alır ki bu, siparişin doğru şekilde verilmiş olduğu anlamına gelir. 6. Sipariş, Ödeme Hizmeti Sağlayıcının Kullanıcının ödemesine ilişkin teyidinin Hizmet Sağlayıcı tarafından alınması üzerine yerine getirilir.

§ 6. FİKRİ MÜLKİYETİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

 1. Hizmet vasıtasıyla sunulan veya hazır edilen tüm ürünler, telif hakkı kanunu gereğince korumaya tabi olurlar.

 2. Kullanıcı, kendisi tarafından dinlenilen veya Hizmet vasıtasıyla edinilen herhangi Ürünü yetkisiz üçüncü herhangi kişiye devretmemekle ve yetkisiz kişilerin bu Ürünlere onları çoğaltabilmelerine, ücret karşılığında veya ücretsiz olarak dağıtabilmelerine yahut verilen hakların kapsamıyla tutarlı olmayan herhangi tarzda kullanabilmelerine olanak verecek şekilde erişememelerini sağlamakla yükümlü olur.

 3. Hizmet Sağlayıcı, § 6.2’ye anılan ihlallerle ilgili bilgiler elde ederse Kullanıcıya bu ihlallerin etkilerini masrafı kendisine ait olmak üzere gidermesini ister. Kullanıcının Hizmet Sağlayıcının bu isteğine isteği aldığı tarihi izleyen 10 gün içinde uymaması durumunda Hizmet Sağlayıcı, Ürünle ilgili hakların ihlali dolayısıyla Kullanıcı aleyhine hak talebinde bulunabilir.

 4. Hizmet Sağlayıcı, Web Sitesinde hazır bulunan tüm Ürünlerin yasa dışı şekilde kullanılmalarını önlemek üzere güvenlik sistemiyle korunuyor olduklarını işbu belgeyle beyan eder.

 5. Web Sitesi vasıtasıyla satılan her Ürün, belli bir Ürünün bir kopyasının herhangi dosyası işlemin verilerini ve Ürünün alıcısının kimliğini (“Filigran”ı) içeriyor olacak şekilde bireyselleştirilecek. Ürün, yalnızca bu Filigran ile sipariş eden Kullanıcıya sağlanacak veya kullanımına hazır edilecektir.

 6. Filigran, Kullanıcının kişisel bilgilerinin herhangi birini ifşa etmez. Hizmet Sağlayıcı, Filigranın şifresini çözme ve okuma yetkisine tek başına sahip olur.

 7. Web Sitesinde ürün satın alan Kullanıcı, Ürünün Filigranla işaretlenmesini kabul eder ve Ürün Filigranını değiştirmek veya silmek için herhangi eyleme geçmemeyi taahhüt eder. 8. Satın alınan Ürünleri koruyan güvenlik yazılımının Hizmet Sağlayıcı tarafından her türlü kullanılması, yalnızca hak sahiplerini koruma, ayrıca bu Şartnamede ve Telif Hakkı Kanununda anılan ürünün kullanılmasının herhangi şekildeki ihlalini belirleme niyetini taşır.

§ 7. ŞİKAYETLER

 1. Kullanıcı, bu Şartname kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili konulardaki şikayetleri Hizmet Sağlayıcının Audioteka S.A. Türkiye Şübesi Bilkent Plaza PTT Merkez Müdürlüğü P. K. 10 Ankara adresine veya [email protected] e-posta adresine “Şikayet (Complaint)” notuyla yazılı olarak sunma hakkına sahip olur.

 2. Hizmet Sağlayıcı, şikayetlerin her birini aldığı tarihi izleyen 14 çalışma günü içinde ele alır. Kullanıcı, talebinin reddedildiği ve reddedilme nedenleri konusunda Hizmet Sağlayıcı tarafından Kullanıcının tescil sırasında sağladığı adresine gönderilen e-posta mesajı biçiminde bilgilendirilir. Hizmet Sağlayıcı, şikayeti eline geçmesini izleyen 14 gün içinde ele almazsa talep kabul edilmiş sayılır.

 3. Ürünlerin sesli kayıt niteliğinde olmalarından ve Ürünün satın alınmasının ardından uygun veri taşıyıcı üzerine monte edilecek olmasından ötürü Kullanıcı, tüketici haklarının korunması ve tehlikeli ürünlerin neden olduğu zararın yükümlülüğü konusundaki 2 Mart 2000 tarihli Yasanın (2000 yılı 22 sayılı Kanun Günlüğü, madde 271, değiştirilmiş biçimiyle) 9.1.6. bendine tabi olarak Ürünü iade etme ve Anlaşmadan çekilme hakkına sahip olmaz.

§ 8. SONA ERDİRME

 1. Kullanıcı, bu konudaki yazılı beyanını Sağlayıcının Audioteka S.A. Türkiye Şübesi Bilkent Plaza PTT Merkez Müdürlüğü P. K. 10 Ankara adresine, bir kopyasını ise e-posta yoluyla göndererek Anlaşmayı sona erdirme hakkına sahip olacak. Kullanıcı, tescil formunda sağlanılan Kullanıcı kişisel verilerinin işlenmesinin durdurulmasına yönelik isteğini beyanına ekler. Kullanıcı söz konusu isteği sunarsa Anlaşmanın geçerliği, yazılı olarak yapılan ve Hizmet Sağlayıcının yukarda belirtilen adresine postayla gönderilen beyanın Hizmet Sağlayıcıya teslim edildiği anda sona erer.

 2. Kullanıcı, hesabı Şartnameye aykırı şekilde kullanır ise, Web Sitesini düşünülen amacına aykırı şekilde kullanır veya kullanmaya kalkar ise, Web Sitesinin sunucularına zorla girer veya zorla girmeye kalkar ise Hizmet Sağlayıcı, Anlaşmayı sona erdirir. Hizmet Sağlayıcı, böyle durumlarda Anlaşmayı derhal geçerli olmak üzere sona erdirmeye hak kazanır.

 3. Anlaşmanın sona erdirilmesi, Hesabın Web Sitesinden Hizmet Sağlayıcı tarafından kaldırılmasıyla sonuçlanır.

 4. Kullanıcı, bu Anlaşma kapsamındaki hakları veya yükümlülükleri başka kuruma devretme hakkına sahip olmayacak. Hizmet Sağlayıcı ise işbu belge kapsamındaki hakları veya yükümlülükleri Hizmet Sağlayıcıyla ilişkili kuruma devretme hakkına sahip olur.

§ 9. FİNAL

 1. Bu Şartname, Hizmet Sağlayıcının tescilli işyerinde ve Web Sitesinde hazır bulundurur.

 2. Hizmet Sağlayıcı, bu Şartnamede herhangi zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu Şartnamedeki değişiklikler ve nedenleri konusundaki bilgiler, Web Sitesinde Şartnamenin yeni biçimiyle birlikte hazır bulundurulur.

 3. İşbu belgenin tüm ekleri, ayrılmaz cüzlerini oluşturur.

Copyright © 2008-2018 Audioteka S.A.