Şartlar ve Koşullar

§ 1. GENEL

 1. İşbu Şartname, https://audioteka.com/tr/ İnternet Sitesi için hüküm ve koşulları düzenlemekte olup, bir tarafta kayıtlı iş adresi 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Sitesi No: 1/1 Şişli/İstanbul adresinde bulunan AUDIOTEKA YAYINCILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle “Hizmet Sağlayıcısı” olarak anılacaktır.), diğer tarafta https://audioteka.com/tr/ internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında hüküm ve sonuç doğurmaktadır.

 2. İşbu İnternet Sitesi içerisinde yer alan tüm eserlerden (ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, işlenmeler) kaynaklanan mali veya uygulanabildiği ölçüde manevi haklar AUDIOTEKA YAYINCILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ’ne ait olup, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır. Bu hakları ihlal eden kişiler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan hukuki ve cezai yaptırımlara tabi olacaktır. Hizmet Sağlayıcısı ilgili yasal işlemleri başlatma hakkına sahiptir.

 3. https://audioteka.com/tr/ ya da https://www.audioteka.com.tr adı altındaki İnternet Sitesinin ve Android ve iOS (bundan böyle "Mobil Mağazalar" olarak anılacaktır.) için mobil uygulamanın nasıl kullanılacağını belirler. Mobil uygulama, özellikle şuralarda bulunur: Google Play ve Apple App Store.

 4. Bu İnternet Sitesi ve mobil uygulamanın herhangi birisine girilmesi halinde aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar kabul edilmiş sayılır. İşbu hüküm ve koşulların kabul edilmemesi halinde internet sitesi ve mobil uygulamaya girilmemelidir.

§ 2. ANLAŞMANIN SONUÇLANDIRILMASI VE TESCİL FORMUNDAKİ KULLANICI DEKLARASYONLARI

 1. Hizmet Sağlayıcısı ile Kullanıcı arasında hizmetlerin sağlanmasına ilişkin olan Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), işbu Şartname’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesiyle ve/veya Üyelik Formu’nun (“Kayıt”) gerektiği gibi tamamlanmasıyla sonuçlandırılmış olur. Hizmet Sağlayıcısı, Sözleşme’nin sonuçlandırılması ve hizmetlerin başlatılması için Kullanıcının hangi verilerinin (“Kişisel Veri”) gerekli olduğunu kayıt sırasında belirtir. İşbu Şartname’nin kabul edilmesinin reddi, Sözleşme’nin sonuçlandırılamamasıyla neticelenecektir. İşbu Şartname’nin kabul edilmesinin reddi durumunda yahut Kullanıcının Kişisel Verilerini sağlayamaması, yanlış veya eksik olarak sağlaması durumunda Hizmet Sağlayıcısı, hizmetleri Kullanıcıya sağlamaktan kaçınabilir.

 2. Kullanıcı, Üyelik Formu’ndaki verileri eksiksiz ve doğru olarak doldurmakla yükümlüdür.

 3. Kullanıcı, Kişisel Verilerinin Hizmet Sağlayıcısı tarafından hizmetleri sağlaması için gerekli olduğu ölçüde, ayrıca pazar, davranışlar ve tercihler ile ilgili araştırmaların yapılması, Hizmet Sağlayıcısının sunusunun Kullanıcıların beklentilerine uyarlatılması, hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi, Kullanıcılar için toplu bir imgenin oluşturulması ve reklam yapılması amacıyla, istatistiksel, idari ve muhasebeyle ilgili amaçlarla toplanmasını, işlenmesini ve kullanılmasını Üyelik Formu’ndaki ayrı uygun kutuları tıklayarak kabul eder. Kullanıcıya ait tüm bu Kişisel Veriler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun, ilgili yönetmelikler ve her halde Hizmet Sağlayıcısı’nın İnternet Sitesi’nde yer alan Kişisel Veri Aydınlatma Formu’ uygun olarak işlenecek saklanacak ve kullanılacaktır. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcısına iletilmiş Kişisel Verilerine erişim hakkına sahiptir. Hizmet Sağlayıcısı, hizmetleri sağlamasının tamamlanması üzerine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kendisine verilen Kişisel Verileri işleme hakkına sahip olacaktır.

 4. Kullanıcı, kayıt sırasında, ayrıca hizmetin Hizmet Sağlayıcısı tarafından tamamlanmasından sonra kendisi tarafından belirtilen e-posta adresine Hizmet Sağlayıcısı tarafından kendi hesabına veya başka kurumlar hesabına gönderilen, İnternet Sitesinde bulunan promosyonlar ve yeni ürünler, ayrıca diğer hizmetler hakkındaki istenilmemiş ticari bilgileri almayı kabul etmek için Üyelik Formu’ndaki ayrıca belirtilmiş olan uygun kutuyu işaretleyecektir. Kullanıcı, söz konusu rızayı İnternet Sitesinde görülen “Promosyon ve bilgi bültenini elektronik yolla almayı kabul ediyorum” seçeneğini etkinleştirerek kayıttan sonra herhangi bir zamanda ticari bilgilerin kendisine gönderilmesi talimatını verebilir.

 5. Hizmet Sağlayıcısı, Sözleşme’nin sonuçlandırılmasının ve hizmetlerin sağlanmasının ardından Kullanıcı tarafından verilen Kişisel Verileri (IMSI numarası ve onunla bağlantılı MSISDN SIM kart numarası, hesabın parolası vb. verileri) işleyebilir.

 6. Kullanıcı, işbu Şartname’nin 2.3 ve 2.4 Maddesinde belirtilen rızayı tescilden sonra herhangi bir zamanda vermek veya iptal etmek için bu konudaki beyanını Hizmet Sağlayıcısının Destek ve Müşteri Hizmetleri Departmanın destek@audioteka.com e-posta adresine gönderebilir.

 7. Kullanıcı Sözleşme’den, Hizmet Sağlayıcısı tarafından sağlanan hizmetlerin niteliği dolayısıyla çekilemeyeceğinin fakat ancak Sözleşme’yi işbu Şartname’nin 9.1 Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak sona erdireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

§ 3. KULLANICININ HESABI

 1. Üyelik Formu’nda belirlenen e-posta adresine atanan Kullanıcı Hesabı (“Hesap”), kayıt üzerine İnternet Sitesinde oluşturulur. Bu hesap, Kullanıcı tarafından Üyelik Formu’nda sağlanan verileri içerir ve Kullanıcıya alım yapma ve sipariş edilen ürünleri saklama, ön izleme ve indirme olanağı verir.

 2. Üyelik Formu’nda sağlanan verilerde daha sonra değişiklik olması durumunda Kullanıcı, Hesabının uygun tabında bulunan formları doldurarak bu değişikliği derhal Üyelik Formu’nda güncellemesi gerekmektedir.

 3. Kullanıcıya Hesaba erişim olanağı, giriş kodu formuna doğru kullanıcı adı ile birlikte hizmete kayıt veya Giriş sırasında kendisi tarafından belirlenmiş olan parolayı yahut hizmetin öğeleri olan seçilmiş mobil uygulamalara ilk kez giriş sırasında otomatik olarak oluşturulan parolayı yazarak erişim olanağı verilir. Sisteme girme, kayıt sırasında sağlanan e-posta adresiyle sağlanacaktır. Kullanıcı, parolayı unutması durumunda parola kurtarma formunun gerektiği gibi tamamlanması ve sunulmuş olan verilerin Hizmet Sağlayıcısının sistemi tarafından doğrulanması üzerine İnternet Sitesine kayıt sırasında verilen e-posta adresine bir parola kurtarma bilgisi gönderilecektir.

 4. Kullanıcı Hesabı devredilemez.

 5. Kullanıcı, Hesaba ilişkin parolayı gizli tutmayı kabul eder. Ayrıca, Kullanıcı, Hesabı üçüncü kişilerin kullanmasına izin vermemeyi kabul eder.

 6. Kullanıcı, yasa dışı, ahlaka aykırı, başkalarının kişilik hakları ile diğer haklarını etkileyen içerik sunmamayı taahhüt eder.

 7. Kullanıcı, hizmeti kullanırken yasalara, özellikle 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile diğer ilgili tüm sair mevzuatın hükümlerine uymakla sorumludur.

 8. Hizmetin kullanılması, Kullanıcıya internetin kaynaklarına göz gezdirme ve ürünleri yanı sıra e-posta hesaplarını kabul etme programı dâhil olmak üzere internete erişim olanağı veren bir aygıtın kullanılmasını gerektirir.

§ 4. KULLANICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcısı tarafından İnternet Sitesinin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi talep edilmesi veya işbu Şartname’nin değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 2. Kullanıcı, işbu Şartname’nin herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Hizmet Sağlayıcısı gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, engelleme hakkına sahiptir. Kullanıcı işbu Şartname’ye aykırı davranması halinde, Hizmet Sağlayıcısının maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 3. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcısının her türlü dijital kayıtları dâhil defter ve kayıtları, İnternet Sitesinin kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Madde 193 anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. Kullanıcı, hiçbir şekilde İnternet Sitesini, sunulan hizmeti kullanarak Hizmet Sağlayıcısına ve/veya diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya, her türlü ayrımcılığa teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum, bilgi, fotoğraf vb. öğeyi hiçbir şekilde paylaşmayacağını, bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcının kendisine ait olacaktır.

 5. Kullanıcı işbu Şartname’de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak Hizmet Sağlayıcısına ve/veya üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi, herhangi bir şekilde zarara sebebiyet vermesi durumunda, ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Hizmet Sağlayıcısının ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Hizmet Sağlayıcısının üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

§ 5. HİZMET SAĞLAYICISININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Hizmet Sağlayıcısı, Hesap güvenliğinin tehdit altında olduğunu tespit ederse hesabı geçici olarak kilitleme veya belli hizmetlere erişimi askıya alma hakkına sahiptir.

 2. Hizmet Sağlayıcısı, Hesabın Kullanıcı tarafından daha fazla kullanılmasını sağlamak adına hesaba erişim parolasında değişiklik yapılması talebinde bulunabilir. Kullanıcı, parola değiştirildikten sonra hesaba erişim hakkını derhal geri kazanacaktır.

 3. Hizmet Sağlayıcısı, sahtekârlık veya İnternet Sitesi zararına eylemler söz konusu olması halinde ek kısıtlamaları veya blokajları devreye sokma hakkına sahiptir.

 4. Hizmet Sağlayıcısı, hizmetin veya ekipmanın onarılması, genişletilmesi, değiştirilmesi veya bakımı için Kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın geçici olarak etkinliğini kısıtlama hakkına sahiptir.

 5. Hizmet Sağlayıcısı, Kullanıcının veya üçüncü bir kişinin işbu Şartname’nin 5.1, 5.2 ve 5.3 maddelerinde anılan hizmetlerin sağlanmasındaki kesintilerle veya aksaklıklarla bağlantılı olarak uğradığı kâr kaybından sorumlu olmayacaktır.

 6. Hizmet Sağlayıcısı, hizmetlerin kendisinin herhangi bir kusuru olmaksızın üçüncü kişilerden ötürü yerine getirilememesinden veya gerektiği gibi yerine getirilememesinden, özellikle telekomünikasyon hizmetleri operatörleri, telekomünikasyon hatları operatörleri veya elektrik sağlayıcıları dolayısıyla yerine getirilememesinden veya gerektiği gibi yerine getirilememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

 7. Hizmet Sağlayıcısı, hizmetlerin zorunlu nedenlerle yerine getirilememesinden veya gerektiği gibi yerine getirilememesinden sorumlu olmayacaktır. Zorunlu nedenler, işbu Şartname’nin amaçları çerçevesinde özellikle şunları içerecektir: grev, idari kararlar, yargı kararları, telekomünikasyon şebekelerindeki veya üçüncü kişi geçit noktası sistemlerindeki arızalar veya internet arızaları.

 8. Hizmet Sağlayıcısı, bilgisayar virüslerinin ve bu gibi başka yazılımların neden olduğu ve hizmetin Kullanıcı tarafından kullanılmasından kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.

 9. Hizmet Sağlayıcısı, Kullanıcı tarafından hizmetlerin kullanılmasında bildirilen, saklanılan veya karşıya yüklenilen içerikten sorumlu olmayacaktır.

 10. Hizmet Sağlayıcısı, Kullanıcının herhangi bir parola kaybından yahut hizmete ilişkin giriş kodunun veya parolanın herhangi bir üçüncü kişi tarafından elde edilmesinden ve Kullanıcının eylemlerinin veya ihmallerinin, özellikle İnternet Sitesinin yasalar veya işbu Şartname ihlal edilerek kullanılmasının yol açtığı herhangi bir zarardan, ayrıca verilerin eksik veya yanlış olarak sağlanmasının sonucu olan zarardan sorumlu olmayacaktır.

§ 6. SİPARİŞ

 1. Hizmet Sağlayıcısı, kendi takdirine bağlı olarak, hizmeti farklı üyelik planları aracılığıyla sunma hakkını saklı tutar ve söz konusu planlar bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerir: aylık üyelik ve tek tek sesli kitap alımı.

 2. Hizmet Sağlayıcısı, kendi takdirine bağlı olarak, üyelik planlarının özelliklerini veya işlevlerini değiştirme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişikliğin mevcut bir üyelik planını, Kullanıcı’nın zararına olacak şekilde esaslı bir biçimde etkilediği halde, Kullanıcı’ya bilgi verilecek ve işbu Şartname’nin 9. maddesi uyarınca Kullanıcı, üyeliği sonlandırma imkanına sahip olacaktır.

 3. Tek tek sesli kitap alımı kapsamında:

  3.1. Sipariş, İnternet Sitesinde Ürünlerin her birinin yanında görülen uygun şıklar etkinleştirilerek ve sonraki işlemlerin Kullanıcıya sipariş verme sürecinin her aşamasında sağlanan talimatlara uygun olarak tamamlanarak verilecektir. İnternet Sitesindeki tüm fiyatlar, brüt değerlerdir.

  3.2. Kullanıcı, ödeme yöntemini İnternet Sitesinde ürünlerin her biri içerisinde var olan uygun şıklar etkinleştirilerek seçebilecektir.

 4. Aylık Üyelik kapsamında:

  4.1. Aylık Üyelikler, üyelik feshedilene kadar aylık olarak peşin ödenir. Aylık ödemelerin zamanına ilişkin olarak, üyeliğini aktifleştirdiği tarihten, üyeliğin Kullanıcı veya Hizmet Sağlayıcısı tarafından bu süreden önce sonlandırılmadığı takdirde, başlamak üzere, her 30 (otuz) günde bir ücret tahsil edilir. Bazı durumlarda, örneğin kredi kartı bilgileri gibi Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine ilişkin bilgilerin geçerlilik tarihinin doğrulanamadığı durumlarda, Kullanıcı’dan tahsilat yapılacak tarih değişiklik gösterebilir.

  4.2. Abonelik ücretleri Hizmet Sağlayıcısı’nın websitesinde ve mobil uygulamasında yer almaktadır. Tüm ücretlere Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir. Ödemeler, kredi/banka kartından veya Hizmet Sağlayıcısı’nın Kullanıcı’ya herhangi bir zamanda bildirebileceği diğer bir ödeme yöntemi (bununla sınırlı olmamak üzere uygulama içi ödemeler dahil) aracılığıyla yapılır.

  4.3. Aylık üyelikte Kullanıcı’nın ödemelerde gecikmesi veya temerrüde düşmesi halinde, Hizmet Sağlayıcısı, üyeliği dondurabilir veya engelleyebilir. Eğer bu durum gerçekleşirse, Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresi ile Hizmet Sağlayıcısı’nın internet sitesinden giriş yapması ve üyeliğini yeniden aktif hale getirmesi gerekmektedir. Ancak ödemede gecikme olması halinde, Hizmet Sağlayıcısı, üyelik kesinti ücreti ve uygulandığı hallerde, kanuni borç tahsilat maliyetlerini talep edebilecektir.

 5. Kullanıcı, ödeme yöntemini seçtikten sonra ödemeleri yapmak için yeniden dış hizmete yönlendirilebilir. Ödeme hizmeti, işbu Şartname’nin eklerinde tespit edilen koşullar yahut bu gibi kurum (“Ödeme Hizmeti Sağlayıcı”) tarafından sağlanan hizmetlerin Şartnamesi gereğince üçüncü kişi tarafından sağlanacaktır.

 6. Fiyatlar, ödeme yöntemine bağlı olarak da değişkenlik gösterebilir. Fiyat değişikliği söz konusu olduğunda, Hizmet Sağlayıcısı, bunu internet sitesinde ücretlendirmeye dair genel bilgi içerisinde duyurur. Bununla beraber, internet veya telekomünikasyon servis sağlayıcınızın, kendi aranızdaki sözleşmeye göre tahakkuk ettireceği veri iletişim maliyeti, ücretlere dahil değildir.

 7. Kullanıcı, sipariş verdikten sonra siparişin kabul edildiğine ilişkin e-posta mesajları alır ki bu, siparişin doğru şekilde verilmiş olduğu anlamına gelir.

 8. Sipariş, Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının Kullanıcının ödemesine ilişkin teyidinin Hizmet Sağlayıcısı tarafından alınması üzerine yerine getirilir.

§ 7. FİKRİ MÜLKİYETİN KORUNMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

 1. Hizmet vasıtasıyla sunulan veya hazır edilen tüm ürünler, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu tahtında koruma kapsamındadır.

 2. Kullanıcı, kendisi tarafından dinlenilen veya hizmet vasıtasıyla edinilen herhangi bir ürünü yetkisiz üçüncü bir kişiye devretmemekle ve yetkisiz kişilerin bu ürünlere onları çoğaltabilmelerine, ücret karşılığında veya ücretsiz olarak dağıtabilmelerine yahut verilen hakların kapsamıyla tutarlı olmayan herhangi tarzda kullanabilmelerine olanak verecek şekilde erişememelerini sağlamakla yükümlü olacaktır.

 3. Hizmet Sağlayıcısı, işbu Şartname’nin Madde 7.2’de belirtilen ihlallerle ilgili bilgiler elde ederse, Kullanıcıdan bu ihlallerin etkilerini masrafı kendisine ait olmak üzere gidermesini ister. Kullanıcı, Hizmet Sağlayıcısı’nın bu isteğini 10 (on) iş günü içerisinde yerine getirmemesi halinde Hizmet Sağlayıcısı, söz konusu ürünle ilgili hakların ihlali dolayısıyla Kullanıcı aleyhine hak talebinde bulunabilir.

 4. Hizmet Sağlayıcısı, İnternet Sitesinde hazır bulunan tüm ürünlerin yasa dışı şekilde kullanılmalarını önlemek üzere gerekli güvenlik sistemleriyle korunuyor olduklarını işbu Şartname ile beyan eder.

 5. İnternet Sitesi vasıtasıyla satılan her ürün, belli bir ürünün kopyası olarak işlenecek olup, ürünün alıcısının bilgilerini içeren bir “Filigran”a sahip olacak şekilde alıcısına özel olarak bireyselleştirilecektir. Ürün, yalnızca bu Filigran ile sipariş eden Kullanıcıya sağlanacak veya kullanımına hazır hale getirilecektir.

 6. Filigran, Kullanıcının kişisel bilgilerinin herhangi birini ifşa etmez. Hizmet Sağlayıcısı, Filigranın şifresini çözme ve okuma yetkisine tek başına sahip olacaktır.

 7. İnternet Sitesinde ürün satın alan Kullanıcı, ürünün Filigranla işaretlenmesini kabul eder ve ürün Filigranını değiştirmek veya silmek için herhangi bir eylemde bulunmamayı taahhüt eder.

 8. Satın alınan ürünleri koruyan güvenlik yazılımlarının Hizmet Sağlayıcısı tarafından her nevi kullanımı, yalnızca hak sahiplerini koruma amacını taşımakta olup, ayrıca işbu Şartname’de ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda anılan ürünün kullanılmasının herhangi şekildeki ihlalini belirleme amacını taşımaktadır.

§ 8. ŞİKAYETLER

 1. Kullanıcı, işbu Şartname kapsamındaki hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili konulardaki şikâyetleri Hizmet Sağlayıcısının kayıtlı iş adresi olan 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Sitesi No: 1/1 Şişli/İstanbul adresine veya destek@audioteka.com e-posta adresine “Şikayet” notuyla yazılı olarak sunma hakkına sahiptir.

 2. Hizmet Sağlayıcısı, şikâyetlerin her birini kendisine ulaştığı tarihi izleyen 14 (on dört) iş günü içerisinde değerlendirmeye alacaktır. Kullanıcı, talebinin reddedildiği ve reddedilme nedenleri konusunda Hizmet Sağlayıcısı tarafından Kullanıcının Üyelik Formu’nda belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilen açıklayıcı bir e-posta ile bilgilendirilecektir. Hizmet Sağlayıcısı, kendisine iletilen şikâyeti, kendisine ulaştığı tarihi izleyen 14 (on dört) iş günü içerisinde değerlendirmeye almaz ise, şikâyete konu talep kabul edilmiş sayılacaktır.

 3. Ürünlerin sesli kayıt niteliğinde olmalarından ve ürünün satın alınmasının ardından uygun veri taşıyıcısı üzerine monte edilecek olmasından ötürü Kullanıcı, dayanağı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin 15/ğ Maddesi uyarınca, satın alınan ürünlere ilişkin Cayma Hakkına sahip değildir.

§ 9. FESİH

 1. Kullanıcı, bu konudaki yazılı beyanını Hizmet Sağlayıcısının 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. Şişli Plaza Sitesi No: 1/1 Şişli/İstanbul’da bulunan kayıtlı iş adresine, bir kopyasını ise e-posta yoluyla işbu İnternet Sitesinin iletişim bölümünde yer alan e-posta adresine göndererek İnternet Sitesine üyeliğini sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Kullanıcı, Üyelik Formu içerisinde yer alan ve Kullanıcı tarafından gerçeğe uygun olarak doldurulması gereken bilgilerinin Kişisel Veri olarak işlenmesinin durdurulması için bu yönde bir beyanı fesih sırasında sunması gerekmektedir. Kullanıcı söz konusu isteği Hizmet Sağlayıcısına yukarıda anılan şekilde usulüne uygun olarak sunulursa işbu Şartname ve Üyelik Formu’nun geçerliği, yazılı olarak yapılan ve Hizmet Sağlayıcısının yukarıda belirtilen adresine postayla gönderilen beyanın Hizmet Sağlayıcısına teslim edildiği anda sona erer.

 2. Kullanıcı’nın aylık üyeliğini sonlandırmak istemesi halinde, üyelik üyenin üyeliğinin başladığı gün baz alınarak talep edilen aydan bir sonraki ay üyeliğinin başladığı gün geçerli olmak üzere sonlandırılacaktır.

 3. Kullanıcı, üyelik hesabını işbu Şartname’ye aykırı şekilde kullanır, İnternet Sitesini amacına aykırı şekilde kullanır veya kullanmaya kalkar ise veya İnternet Sitesinin sunucularına zorla girer veya zorla girmeye kalkar ise Hizmet Sağlayıcısı, Kullanıcının üyeliğini derhal etkili olmak üzere sona erdirme hakkına sahiptir.

 4. Üyeliğin sona erdirilmesi, Kullanıcı Hesabının İnternet Sitesinden Hizmet Sağlayıcısı tarafından kaldırılmasıyla sonuçlanır.

 5. Kullanıcı, işbu Şartname kapsamındaki hakları veya yükümlülükleri başka kuruma devretme hakkına sahip değildir. Hizmet Sağlayıcısı ise işbu belge kapsamındaki hakları veya yükümlülükleri Hizmet Sağlayıcısıyla ilişkili herhangi bir kuruma devretme hakkına sahiptir.

§ 10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

 1. İşbu Şartname’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Hizmet Sağlayıcısı arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

§ 11. SON HÜKÜM

 1. İşbu Şartname, Hizmet Sağlayıcısının kayıtlı iş adresinde ve İnternet Sitesinde hazır bulundurulmaktadır.

 2. Hizmet Sağlayıcısının, işbu Şartname’de herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkı saklıdır. İşbu Şartname’deki değişiklikler ve nedenleri konusunda bilgilendirmeler, İnternet Sitesi ve Hizmet Sağlayıcısının kayıtlı iş adresinde işbu Şartname’nin yeni biçimiyle birlikte hazır bulundurulacaktır.

 3. İşbu Şartname, İnternet Sitesinde yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde İnternet Sitesini kullanan, İnternet Sitesine giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcılık kazanacaktır. Kullanıcı, işbu Şartname’nin güncel haline her zaman İnternet Sitesi üzerinden erişebilir.

 4. İşbu Şartname’nin tüm ekleri, mütemmim cüz niteliğindedir.

Copyright © 2008-2024 Audioteka Group Sp. z o.o.