Přihlášení
0

Němčina - Nepustilova metoda - Cvičení

Délka:
5 hodin 47 minut
Kategorie:
Typ:
Audiokniha kompletní
Formát:
MP3 ke stažení
Nahoru

Popis

Němčina - Nepustilova metoda - Cvičení - Audiokniha obsahuje dynamická cvičení k výuce němčiny. Určeno pro začátečníky až mírně pokročilé. Autor Vladimír Nepustil. Čte Otto Hájek a Eva Šindelářová.

Cvičení je poslechovou verzí stejnojmenné učebnice určené úplným začátečníkům až mírně pokročilým (úroveň A0, A1, A2). Obsahuje cvičení pro vytváření dynamických stereotypů.
Cvičení jsou koncipována jako německo-český překlad praktických vět zaměřených na důkladné procvičení daného gramatického jevu. Na úvod se posluchači seznámí se správnou výslovností. Naučí se tvořit věty v přítomném, minulém i budoucím čase, osvojí si způsobová a silná slovesa, předložky a mnohé další.

Nepustilova metoda vznikla v roce 1983 a její specifičnost spočívá ve využívání logického myšlení dospělých a aktivního drilu. V roce 1990 byla v Brně založena Nepustilova jazyková škola, která má vlastní vydavatelství učebnic, CD a DVD. Hlavní činností je pořádání jazykových kurzů angličtiny, němčiny i francouzštiny všech úrovní pokročilosti.

Více informací o osvědčené Nepustilově metodě, jazykových kurzech a publikacích našeho vydavatelství naleznete na www.njs.cz.

Obsah:
1) Výslovnost
2) Tvoření slov
3) Přivlastňovací zájmena
4) Osobní zájmena
5) Triády slabých sloves
6) Slabá slovesa
7) Silná slovesa
8) Smíšená slovesa (a ryzí nepravidelná)
9) Pomocná slovesa
10) Čtyři rovnice u slabých sloves
11) Čtyři rovnice u silných sloves
12) Slovesa pomocná a způsobová
13) Skloňování podstatných jmen a zájmen
14) Skloňování podstatných jmen s přídavnými
15) Předložky se 4. pádem
16) Předložky se 3. pádem
17) Předložky s 2. pádem
18) Předložky se 3. nebo 4. pádem
19) Trpný rod
20) Silná slovesa - 12 skupin
21) Nepravidelná slovesa

Stáhnout prvních
30 min.
zcela zdarma

Vyzkoušet