Přihlášení
0

Němčina - Nepustilova metoda - Cvičení

Délka:
5 hodin 47 minut
Kategorie:
Typ:
Audiokniha kompletní
Formát:
MP3 ke stažení
Nahoru

Popis

Němčina - Nepustilova metoda - Cvičení - Audiokniha obsahuje dynamická cvičení k výuce němčiny. Určeno pro začátečníky až mírně pokročilé. Autor Vladimír Nepustil. Čte Otto Hájek a Eva Šindelářová.

Cvičení jsou poslechovou verzí stejnojmenné učebnice určené úplným začátečníkům až mírně pokročilým (úroveň A0, A1, A2). Obsahuje cvičení pro vytváření dynamických stereotypů.
Cvičení jsou koncipována jako německo-český překlad praktických vět zaměřených na důkladné procvičení daného gramatického jevu. Na úvod se posluchači seznámí se správnou výslovností. Naučí se tvořit věty v přítomném, minulém i budoucím čase, osvojí si způsobová a silná slovesa, předložky a mnohé další.

Nepustilova metoda vznikla v roce 1983 a její specifičnost spočívá ve využívání logického myšlení dospělých a aktivního drilu. V roce 1990 byla v Brně založena Nepustilova jazyková škola, která má vlastní vydavatelství učebnic, CD a DVD. Hlavní činností je pořádání jazykových kurzů angličtiny, němčiny i francouzštiny všech úrovní pokročilosti.

Více informací o osvědčené Nepustilově metodě, jazykových kurzech a publikacích našeho vydavatelství naleznete na www.njs.cz.

Obsah:
1) VÝSLOVNOST
2) TVOŘENÍ SLOV
3) PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA
4) OSOBNÍ ZÁJMENA
5) TRIÁDY SLABÝCH SLOVES

6) SLABÁ SLOVESA
– Časování v přítomném čase

7) SILNÁ SLOVESA
– Časování v přítomném čase

8) SMÍŠENÁ SLOVESA (a ryzí nepravidelná)
– Časování v přítomném čase

9) POMOCNÁ SLOVESA
– Slovesa sein, haben, werden
– Základní triáda sloves dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen

10) ČTYŘI ROVNICE U SLABÝCH SLOVES
– Budoucí čas, Podmínka přítomná, Aktuální minulost, Podmínka minulá

11) ČTYŘI ROVNICE U SILNÝCH SLOVES
– Budoucí čas, Podmínka přítomná, Aktuální minulost, Podmínka minulá

12) SLOVESA POMOCNÁ A ZPŮSOBOVÁ
– Slovesa sein, haben, werden, dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen

13) SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN A ZÁJMEN
– 3.pád mužský a střední (-s....-s)
– 2.pád ženský (-r)
– 2.pád množného čísla (-r)
– 3.pád mužský a střední (-m)
– 3.pád ženský (-r)
– 3.pád množného čísla (-n...-n)
– 4.pád mužský (-n)
– 4.pád střední (= 1.pád)
– 4.pád ženský (= 1.pád)
– 4.pád množného čísla (= 1.pád)
– skloňování wer: 2.p.= wessen, 3.p.=wem,4.p.wen
– osobní zájmena - 3.pád (2.pád bude cvičen s předložkami)
– osobní zájmena - 4.pád

14) SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN S PŘÍDAVNÝMI
– skloňování podstatných jmen s přídavnými
– 2.pád
– 3.pád
– 4.pád mužský (4. ženský a střední = 1.pád)
– 4.pád množné číslo (=1.pád množného čísla)
– 1.pád množného čísla (po die,diese + alle,beide,keine a po přivl. zájm.)

15) PŘEDLOŽKY SE 4.PÁDEM
– Předložky durch, für, gegen, ohne, um

16) PŘEDLOŽKY SE 3.PÁDEM
– Předložky aus, außer, bei, binnen, gegenüber, gemäß, mit, nach, seit, von, zu

17) PŘEDLOŽKY S 2.PÁDEM
– Předložky anstatt, außerhalb, infolge, inmitten, unweit, während, wegen (2. i 3.pád), langs (2. i 3.pád), rotz (2. i 3.pád)

18) PŘEDLOŽKY SE 3. NEBO 4. PÁDEM
– Předložky ab, an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen

19) TRPNÝ ROD
– Přítomný čas trpného rodu
– Préteritum trpného rodu (m)
– Perfektum trpného rodu
– Plusquamperfektum trpného rodu (mM)
– Infinitiv přítomný trpného rodu
– Budoucí čas trpného rodu
– Druhý budoucí čas trpného rodu
– Spojení minulého trpného infinitivu se způsobovými slovesy
20) SILNÁ SLOVESA
– Silná slovesa, l.skupina (ei-ie-ie): bleiben, leihen, meiden, scheiden, scheinen, schreiben, schreien, steigen, weisen
– Silná slovesa, 2.skupina (ei-i-i): beißen, gleichen, greifen, leiden, pfeifen, reißen, reiten, schleifen, schneiden, streiten
– Silná slovesa, 3.skupina (ie, e, au, a, u - dlouhé o - dlouhé o): bewegen, biegen, bieten, fliegen, fliehen, frieren, heben, lügen, schieben, schwören, trügen, verlieren, ziehen
– Silná slovesa, 4.skupina (ie, e, i, au, o - krátké o - krátké o): erlöschen, fließen, kriechen, saufen, schießen, schließen
– Silná slovesa, 5.skupina (a - u - a): backen, fahren, laden, schaffen, schlagen, tragen, wachsen, waschen
– Silná slovesa, 6.skupina (inf. - ie, i -inf.): fallen, fangen, halten, hängen, hauen, heiften, lassen, laufen, raten, rufen, schlafen, stoßen
– Silná slovesa, 7.skupina (inf. - dlouhé a -inf.): essen, fressen, geben, genesen, geschehen, lesen, messen, sehen, treten, vergessen, kommen
– Silná slovesa, 8.skupina ( i - a - u: binden, dringen, finden, gelingen, misslingen, klingen, ringen, schwinden, singen, sinken, springen, trinken, zwingen
– Silná slovesa, 9.skupina (i - a - o): beginnen, gewinnen, schwimmen, sinnen
– Silná slovesa, 10.skupina ( e - dlouhé a - o): befehlen, brechen, erschrecken, gebären, nehmen, sprechen, stechen, stehlen, treffen
– Silná slovesa, 11.skupina ( i - dlouhé a - e): bitten, liegen, sitzen
– Silná slovesa, 12.skupina ( e - krátké a - o): bergen, bersten, gelten, helfen, sterben, verderben, werben, werfen

21) NEPRAVIDELNÁ SLOVESA
– Nepravidelná slovesa
– Nepravidelná slovesa smíšená: brennen, kennen, nennen, rennen, senden, wenden, bringen, denken
– Nepravidelná slovesa ryzí - stehen, tun, gehen

Stáhnout prvních
30 min.
zcela zdarma

Vyzkoušet