Józef Augustyn SJ

Wypalenie nie tylko na polu zawodowym

Wypalenie nie tylko na polu zawodowym

Józef Augustyn SJ

Świętość i szczęście. Osiem błogosławieństw w codzienności życia

Świętość i szczęście. Osiem błogosławieństw w codzienności życia

Józef Augustyn SJ

Myśli na każdy dzień. Minuta duchowości

Myśli na każdy dzień. Minuta duchowości

Józef Augustyn SJ

Kochać samego siebie

Kochać samego siebie

Józef Augustyn SJ

Maryja Mistrzynią modlitwy. Medytacja słów Maryi. Skupienie rekolekcyjne

Maryja Mistrzynią modlitwy. Medytacja słów Maryi. Skupienie rekolekcyjne

Józef Augustyn SJ

Pasja życia dla Jezusa. Skupienie rekolekcyjne

Pasja życia dla Jezusa. Skupienie rekolekcyjne

Józef Augustyn SJ

Modlitwa, która leczy duszę. Według Ojców Pustyni

Modlitwa, która leczy duszę. Według Ojców Pustyni

Józef Augustyn SJ

Świat ludzkich myśli. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Kościoła

Świat ludzkich myśli. Aktualność przesłania Ewagriusza z Pontu i innych Ojców Kościoła

Józef Augustyn SJ, Piotr Słabek

Aby się nie lękać

Aby się nie lękać

Józef Augustyn SJ

Jak walczyć z duchem gniewu, smutki, acedii, wyniosłości i pychy…

Jak walczyć z duchem gniewu, smutki, acedii, wyniosłości i pychy…

Józef Augustyn SJ

Droga Krzyżowa

Droga Krzyżowa

Józef Augustyn SJ

Sakrament pojednania. Medytacje

Sakrament pojednania. Medytacje

Józef Augustyn SJ

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Józef Augustyn SJ

Szczęście jest w nas. Służyć i kochać wzorem Maryi

Szczęście jest w nas. Służyć i kochać wzorem Maryi

Józef Augustyn SJ

Serce Jezusa konającego. Siedem słów z Krzyża

Serce Jezusa konającego. Siedem słów z Krzyża

Józef Augustyn SJ

Patrzmy na Jezusa w chwilach trwogi

Patrzmy na Jezusa w chwilach trwogi

Józef Augustyn SJ

Mocą Jezusa. Codzienne zmaganie z lękiem

Mocą Jezusa. Codzienne zmaganie z lękiem

Józef Augustyn SJ

Serce Jezusa. Ukojenie serc naszych

Serce Jezusa. Ukojenie serc naszych

Bp Henryk Ciereszko, Józef Augustyn SJ

Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie

Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie

Józef Augustyn SJ

Mistyka w codzienności

Mistyka w codzienności

Józef Augustyn SJ

Jak zgadzać się na swoje życie

Jak zgadzać się na swoje życie

Józef Augustyn SJ

Wypłyń na głębię. O pielęgnowaniu życia duchowego

Wypłyń na głębię. O pielęgnowaniu życia duchowego

Józef Augustyn SJ

Adoracja Jezusa źródłem uzdrowienia z poczucia krzywdy

Adoracja Jezusa źródłem uzdrowienia z poczucia krzywdy

Józef Augustyn SJ

Zranieni krzywdą – uleczeni miłością

Zranieni krzywdą – uleczeni miłością

Józef Augustyn SJ

Posłuszeństwo Bogu pośród Jego milczenia

Posłuszeństwo Bogu pośród Jego milczenia

Józef Augustyn SJ

Błogosławieni czystego serca

Błogosławieni czystego serca

Józef Augustyn SJ

Ludzkie lęki jako wyzwanie

Ludzkie lęki jako wyzwanie

Józef Augustyn SJ

Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Rekolekcje jerozolimskie

Śladami Jezusa na Ziemi Świętej. Rekolekcje jerozolimskie

Józef Augustyn SJ

Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Synteza

Kazanie na Górze. Rozważania rekolekcyjne oparte na ćwiczeniach duchownych św. Ignacego Loyoli. Synteza

Józef Augustyn SJ

Spragnieni ojcowskiej miłości

Spragnieni ojcowskiej miłości

Józef Augustyn SJ

0:00:00/0:00:00