Porucznik Borewicz. Grobowiec rodziny van Rausch cz.10