Warunki dotyczące zamieszczania opinii w Audiotece

Gwarancja rzetelności i autentyczności opinii jest dla nas bardzo ważna - w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić Słuchaczom lepsze zrozumienie produktu i pomoc w podjęciu decyzji, czy jest to dla nich odpowiedni wybór.

Zachęcamy do dzielenia się swoimi odczuciami, zarówno tymi pozytywnymi, jak i negatywnymi - każda opinia zostanie opublikowana, jeśli tylko pozostanie zgodna z naszymi wytycznymi.

Kto może publikować opinie i w jaki sposób Audioteka zapewnia, że opinie są autentyczne?

Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z niniejszymi warunkami.

Aby zagwarantować autentyczność opinii i ich zasadność, opinie nie mogą być publikowane przez Użytkowników niezalogowanych. Adres e-mail, za pomocą którego zarejestrowano konto w Audiotece i dokonano zakupu produktu lub usługi, zawsze służy jako weryfikowalny punkt odniesienia do identyfikacji konta i jego uprawnień. Użytkownik może oceniać i recenzować wyłącznie te produkty, do których posiada dostęp.

Zasady publikowania opinii

Zamieszczamy zarówno opinie pozytywne, jak i negatywne. Nie tolerujemy natomiast recenzji mających na celu wprowadzanie w błąd Klientów lub manipulowanie nimi, w tym poprzez zamieszczanie fałszywych lub nieautentycznych treści. Recenzując produkt, wyrażasz zgodę na niniejsze wytyczne i zobowiązujesz się ich przestrzegać.

Jeśli stwierdzimy próbę manipulacji opiniami lub naruszenie naszych wytycznych, możemy ograniczyć Ci możliwość korzystania z opinii i usunąć wszystkie Twoje dotychczasowe recenzje.

Przed opublikowaniem wprowadzanych przez Użytkowników recenzji dokładnie weryfikujemy ich treść i każdorazowo podejmujemy odpowiednie działania.

Zabrania się zamieszczania recenzji:

  • napisanej w sposób niezrozumiały,
  • nie odnoszącej się do produktu,
  • zawierającej oszczercze, zniesławiające, obraźliwe lub zawierające groźby komentarze; nie używaj wulgaryzmów, nie wyrażaj nienawiści ani nietolerancji wobec ludzi ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, płeć lub tożsamość płciową, religię, orientację seksualną, wiek lub niepełnosprawność,
  • zawierającej dane osobowe dotyczące jakiejkolwiek innej osoby, niż autor recenzji,
  • zawierającej adres URL prowadzący do zewnętrznej strony internetowej,
  • pochodzącej od autora, lektora lub wydawcy udająca bezstronnego słuchacza,
  • pochodzącej od osoby, która ma bezpośredni lub pośredni finansowy lub osobisty interes w tytule i nie ujawniła tego wyraźnie na początku swojej recenzji,
  • która została opublikowana lub zmodyfikowana w zamian za jakąkolwiek rekompensatę lub zachętę,
  • która jednoznacznie zdradza fabułę nagrania,
  • która zachęca do niezgodnych z prawem zachowań.

Sposób obliczania oceny gwiazdkowej

Ocena łączna obliczana jest jako średnia wszystkich ocen od momentu opublikowania produktu - na jej wartość nie mają wpływu żadne inne czynniki.

0:00:00/0:00:00