Adolf Hitler. Biografia tyrana. Część II. Na froncie I wojny światowej

17,90 zł
Dodaj do koszyka
Pobierz pierwsze
7 min.
całkowicie za darmo
Wypróbuj
Warta uwagi książka odsłaniająca to, jak chciał być widziany Hitler. Dobry dokument czasów. Powinien być przestrogą.
Julek 28.04.2022
Zaskakujące i prowokujące. Biografia sterowana ręcznie na potrzeby propagandowych celów. Interesujący dokument czasów.
21.03.2022
Książka biograficzna, którą koniecznie trzeba poznawać w sposób krytyczny. Portret kreślony z tezą mającą przekonać ówczesnych odbiorców do nie tyle wyrobienia sobie zdania, co przyjęcia już narzuconego, gotowego schematu. Znając historię, wiadomo, do czego to prowadzi.
Witek 19.03.2022
Wstrząsające, jak machina propagandy potrafiła wykreować Hitlera choćby takimi publikacjami. Z tego względu to bardzo pouczające. Aby uchronić przed powielaniem...
Krystian Z. 18.03.2022
Copyright © 2008-2022 Audioteka S.A.