Polityka prywatności

 1. Informacja o Administratorze
 2. Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?
 3. Jakie dane przetwarzamy?
 4. Czy istnieje wymóg podania danych?
 5. Źródła danych
 6. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
 7. Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?
 8. Wtyczki społecznościowe
 9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
 10. Informacja o „cookies”

Uprzejmie informujemy, że spółka Audioteka Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000402267, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, kapitał zakładowy 3 416 200,00 zł, wpłacony w całości (dalej: „Spółka” lub „Administrator”), może przetwarzać Twoje dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”)

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO informujemy:

Informacja o Administratorze:

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Audioteka Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000402267, NIP: 7010324630, REGON: 145883168, prowadząca stronę internetową pod adresem https://audioteka.com (dalej: Serwis).

Administratorami Twoich danych osobowych są także podmioty z Wirtualnej Polski, czyli z grupy kapitałowej do której należy Spółka, w której skład wchodzą Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, a także nasi zaufani partnerzy (dalej „Partnerzy”), którzy istnieją w środowisku naszych usług. Współpracujemy z Partnerami, aby zapewnić najwyższy poziom naszych Usług, jak również realizować działania marketingowe. Szczegółowe informacje na temat naszych partnerów znajdą Państwo pod adresem https://holding.wp.pl/kontakt/dane-spolek-grupy.

Z Administratorem można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: Audioteka Group Sp. z o. o., / Inspektor Ochrony Danych / ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iod@audiotekagroup.com

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować:

 • pisemnie, na adres: Audioteka Group Sp. z o. o. / Inspektor Ochrony Danych / ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa
 • za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iod@audiotekagroup.com

Z Wirtualną Polską można się kontaktować:

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych i przez jaki okres będą przetwarzane?

W zależności od sposobu korzystania z Serwisu, jego funkcjonalności, zakresu wyrażonych zgód i zdarzeń związanych ze współpracą, dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w następujących celach:

Cel Podstawa prawna Okres przetwarzania
Prowadzenie korespondencji i udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki oraz udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze Serwisu. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych. Prawnie uzasadniony interes w tym przypadku stanowi zapewnienie właściwej obsługi Użytkowników oraz właściwej komunikacji z wszelkimi osobami zainteresowanymi. Przez okres korzystania z usługi.
Świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Serwisie i realizacji usług świadczonych poprzez aplikację mobilną. Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przez okres korzystania z usługi.
Realizacji złożonego zamówienia w Serwisie oraz korzystanie z usług subskrypcyjnych świadczonych przez Spółkę, a także na potrzeby dokonywania rozliczeń i przyjmowania płatności. Niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przez okres 6 lat.
Przyjmowania płatności i realizacji obowiązków podatkowych. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przez okres 6 lat.
Rozpatrywania zgłoszonych reklamacji. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przez okres 6 lat.
Dochodzenia, ustalenia i obrony ewentualnych roszczeń. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do czasu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.
Analizy aktywności Użytkowników i funkcjonowania portali, w tym ich interakcji z usługami oferowanymi za pośrednictwem serwisu, prowadzenie statystyk, aby wykryć działania niepożądane i potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług oraz wykrywania działań na szkodę Administratora. Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
Marketing, w tym wysyłka newslettera lub ankiety badania satysfakcji na podany wcześniej adres email oraz historia kontaktów z naszą obsługą klienta - daty, godziny, przyczyny kontaktu, preferowana forma komunikacji. Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości oferowaniu Użytkownikom naszych usług. Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
Prowadzenia działań marketingowych, związanych z wykorzystaniem plików cookies oraz narzędzi dostarczanych przez naszych partnerów, służących do analizy informacji o aktywności w Serwisie, nastawionych na jak najlepsze dopasowanie informacji o produktach, które są przedstawiane na stronach naszych partnerów. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane osobowe będą przetwarzane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, który to interes stanowi usprawnienia działania Serwisu, dostosowanie działania witryny do potrzeb Użytkownika oraz umożliwienie automatycznego adresowania spersonalizowanych informacji lub ofert. Do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.
Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia rachunku za sprzedaż usług oraz jego archiwizowanie. Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków). 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku.

W portalu internetowym wyświetlamy reklamy i prezentujemy treści i Usługi targetowane i profilowane.

Targetowanie to proces polegający na doborze docelowej grupy odbiorczej, która jest w największym stopniu zainteresowana danymi reklamami czy innymi treściami. Profilowanie to proces oceny zainteresowań albo Twoich innych zachowań, np. wiarygodności w sieci Internet, lokalizacji, przemieszczania się, preferencji konsumenckich, światopoglądowych czy zawodowych.

Wyświetlane reklamy i treści będą targetowane oraz profilowane z wykorzystaniem następujących danych i według następujących kryteriów:

 • aktywność w ramach usług, portali, serwisów internetowych i aplikacji Wirtualnej Polski i naszych Zaufanych Partnerów;
 • aktywność i interakcje z materiałami reklamowymi;
 • lokalizacja, wielkość miejscowości, z której pochodzisz;
 • informacje przechowywane na urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz.

Dokonujemy profilowania, aby lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkowników i dostosować treści i reklamy, nie wpływając jednak istotnie na decyzje, a tym bardziej nie wywołując skutków prawnych i nie wpływając w inny istotny sposób na Użytkownika i Gościa.

Jakie dane przetwarzamy?

Informujemy, że możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych, niezbędnych do świadczenia usług drogą elektroniczną:

 • w celu prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników oraz wsparcia przetwarzamy dane w postaci adresu e-mail oraz inne dane podane przez Użytkownika, które dotyczą indywidualnej sprawy,
 • w celu założenia konta w Serwisie, konieczne jest podanie adresu e-mail; w ramach prowadzenia konta oraz umożliwienia korzystania z aplikacji mobilnej zbieramy informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika; zbieramy także informacje przekazywane przez Użytkownika, który zdecyduje się na wystawienie recenzji lub oceny,
 • w przypadku dokonania zakupu produktu oraz skorzystania z dodatkowej funkcji Serwisu jakim jest zakup usług subskrypcyjnych świadczonych przez Spółkę, od dostawców usług płatniczych, z którymi Audioteka Group Sp. z o. o. współpracuje otrzymujemy dane dotyczące płatności; są to dane w zakresie:
  • imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej,
  • typ i data ważności karty płatniczej, część numeru karty, tokeny do realizacji płatności,
  • numer telefonu (tylko w przypadku dokonywania płatności za pomocą rachunku telefonicznego),
 • w ramach prowadzenia działań marketingowych przetwarzamy następujące dane:
  • informacje dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z Serwisu, takie jak: aktywność w Serwisie, słuchane tytuły, historia słuchania oraz wyszukiwania;
  • historia kontaktów z naszą obsługą klienta - daty, godziny, przyczyny kontaktu, preferowana forma komunikacji;
  • dane te wykorzystywane są w szczególności do przesyłania użytkownikowi informacji o Serwisie (np. za pomocą wiadomości e-mail, tekstowych powiadomień aktywnych typu push i kanałów komunikacji internetowej); przesyłania informacji na temat nowości, premier, nowych produktów w Serwisie, ofert specjalnych i promocji oraz ankiet,
 • dane zbierane w związku z korzystaniem z usług, w tym związane z korzystaniem z serwisu internetowego, takie jak np. język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, unikalne ID nadane przez Administratorów, a także zachowania i zainteresowania użytkowników, dane o profilu zainteresowań użytkowników, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych Wirtualnej Polski i naszych Partnerów takich jak Facebook czy Google.

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych nie jest obowiązkowe, lecz może spowodować m.in.: brak możliwości realizacji umów zawieranych z Audioteka Group Sp. z o. o. na podstawie regulaminów serwisu, brak możliwości założenia konta Użytkownika w portalach; brak możliwości dostarczenia newslettera, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację oraz odstąpienia od umowy lub wykonania obowiązków z tego tytułu, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.

Twoje dane osobowe mogą pochodzić w szczególności z następujących źródeł:

 • z wypełnionego przez Panią/Pana formularza w Serwisie,
 • z korespondencji mailowej lub z innych kanałów komunikacji wykorzystywanych przez Spółkę w celu realizacji usługi,

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Spółka przekazuje dane osobowe podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych osobowych we własnym imieniu. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.

Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, które uczestniczą w realizacji płatności elektronicznych w celu opłacenia zamówienia – stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. W przypadku dochodzenia roszczeń przez Spółkę, dane będą udostępniane kancelarii prawnej, sądom, komornikom sądowym lub podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną.

Kiedy będzie to podyktowane obowiązkiem prawnym dane osobowe będą także udostępniane właściwym urzędom skarbowym.

W związku z tym, że korzystamy z narzędzi oferowanych przez Google (Google Analitics, Gmail), utrzymywanych na serwerach ulokowanych na całym świecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy - na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE)z 10 lipca 2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA. Możliwe jest uzyskanie od Administratora kopii danych przekazywanych do państwa trzeciego.

Użytkownik może również dobrowolnie ujawnić swoje dane w naszym Serwisie na przykład poprzez zamieszczania recenzji lub oceny oferowanych przez nas treści, które osoby trzecie mogą wykorzystać.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych, dane będą udostępniane w postaci nieodwracalnie zaszyfrowanych informacji opatrzonych identyfikatorami, które mogą być przesłane do Google LLC, Meta Platforms Inc, Wirtualnej Polski lub innych podmiotów będących dostawcami wybranych plików cookies, zgodnie z aktualnym opisem, dostępnym po rozwinięciu, znajdującym się w bannerze plików cookies.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach statystycznych i marketingowych polegające na przekazywaniu danych partnerom Audioteka Group Sp. z o. o., będącym podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu i na rzecz Audioteka Group Sp. z o. o., stosownie do art. 28 RODO, odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na dopasowaniu i raportowaniu działań marketingowych realizowanych przez partnerów Audioteka Group Sp. z o. o.

Audioteka Group z o. o. i/lub Wirtualna Polska prosi Cię o udzielenie zgody w celu przetwarzania Twoich danych jakim jest marketing cudzy. Zgoda jest dobrowolna i możesz ją udzielić korzystając z funkcjonalności planszy udzielania zgody jak i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień zaawansowanych tej planszy.

Cel przetwarzania określany jako marketing cudzy szczegółowo opisujemy w ustawieniach zaawansowanych i obejmuje on:

 • wybór podstawowych reklam,
 • tworzenie profilu spersonalizowanych reklam,
 • wybór spersonalizowanych reklam,
 • pomiary wydajności reklam

Na potrzeby realizacji marketingu cudzego korzystamy z następujących funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,

Pamiętaj, że Audioteka Group Sp. z o. o. i/lub Wirtualna Polska może przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody.

Przetwarzamy Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu wykonania Usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas niezbędność do świadczenia usługi.

W ramach wykonania Usług możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:

 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika,
 • opracowywanie i ulepszanie Usług niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, oraz
 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby wykonania Usług korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,

Przetwarzamy ponadto Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki i bezpieczeństwa niepowiązanego w żaden sposób z wykonaniem Usługi oraz marketingu własnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgodny z prawem, nie godzący w Twoje prawa, wolności oraz indywidualne interesy, uzasadniony interes Audioteka Group i/lub Wirtualnej Polski. Prawnie uzasadniony interes Audioteka Group i/lub Wirtualnej Polski będzie stanowił podstawę przetwarzania Twoich danych, niezbędnych do jego realizacji bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody, o ile przeprowadzony przez Audioteka Group i/lub Wirtualną Polskę test równowagi wykaże, że takie przetwarzanie przez Nas Twoich danych pozostaje w równowadze z Twoimi prawami, w szczególności prawami do prywatności i poufności.

W ramach optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych, o których przeczytasz w ustawieniach zaawansowanych:

 • dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika,
 • tworzenie profilu spersonalizowanych treści,
 • wybór spersonalizowanych treści,
 • pomiary wydajności treści lub reklam,
 • techniczne dostarczenie treści lub reklam,
 • utrzymanie i wsparcie techniczne Usług,
 • pomiary statystyczne,
 • opracowywanie i ulepszanie Usług, stosowanie badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców o Usługach, oraz
 • zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

 • dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,
 • łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,
 • odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji

Pamiętaj, że nie udostępniany mechanizmu wyrażania sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Audioteka Group Sp. z o. o. i/lub Wirtualnej Polski z wykorzystaniem platformy udzielania zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Audioteka Group Sp. z o. o. i/lub Wirtualnej Polski masz możliwość wyrażenia sprzeciwu kontaktując się z Inspektorem ochrony danych:

Adres korespondencyjny Audioteka Group Sp. z o. o., / Inspektor Ochrony Danych / ul. Żwirki i Wigury 16, 02-092 Warszawa

Wirtualna Polska / Inspektor Ochrony Danych / ul. Żwirki i Wigury 16, 02 – 092 Warszawa
E-mail iod@audiotekagroup.com

W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Audioteka Group Sp. z o. o. i/lub Wirtualnej Polski zawsze przeprowadzamy test równowagi pomiędzy naszym uzasadnionym prawnie interesem, a Twoimi prawami. Tym samym pamiętaj, iż w przypadku tak podstawowych celi, funkcji i funkcji specjalnych jak utrzymanie i wsparcie techniczne Usług, zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i usuwanie błędów, techniczne dostarczanie reklam lub treści, pomiary statystyczne, pomiary wydajności treści lub reklam, Twój sprzeciw może nie być skuteczny.

Zaufani Partnerzy przetwarzają Twoje dane osobowe w szczególności na podstawie Twojej dobrowolnej zgody. Pamiętaj jednak, że mogą przetwarzać Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody na podstawie uzasadnionego interesu naszych Zaufanych Partnerów z IAB masz możliwość sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu w ustawieniach zaawansowanych. W najbardziej podstawowych celach obejmujących zapewnienie bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed oszustwami i usuwanie błędów, oraz techniczne dostarczanie treści lub reklam nie masz możliwości sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu przez Zaufanych Partnerów z IAB. Skorzystanie z prawa sprzeciwu możliwe będzie wyłącznie po przeprowadzeniu testu równowagi pomiędzy uzasadnionym interesem Zaufanego Partnera z IAB a Twoimi prawami. W tym celu powinieneś indywidualnie skontaktować się z Zaufanym Partnerem z IAB, po zapoznaniu się z polityką prywatności takiego Zaufanego Partnera.

Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez pozostałych Zaufanych Partnerów oraz sposób zakomunikowania im Twojej woli skorzystania z przysługujących praw znajdziesz w politykach prywatności tych Zaufanych Partnerów.

Szczegółowe cele przetwarzania Twoich danych w ramach marketingu cudzego przez Audioteka Group Sp. z o. o. i/lub Wirtualną Polskę i naszych Zaufanych Partnerów znajdują się tutaj.

Jakie dane przetwarza Wirtualna Polska i w jakim celu?

Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane osobowe o odwiedzanych witrynach, aplikacjach i interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, kliknięcia, sposób korzystania z naszych Usług w celu optymalizacji i dopasowania reklam w naszych Usługach, w tym na naszych stronach Internetowych, wyboru spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych reklam, tworzenia profilu spersonalizowanych treści, wyboru spersonalizowanych treści, pomiaru wydajności reklam, pomiaru wydajności treści, stosowania badań rynkowych w celu generowania opinii odbiorców, opracowywania i ulepszania produktów zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowania, obsługi technicznej wyświetlania reklam lub treści.

Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane na potrzeby funkcji i funkcji specjalnych, które ułatwiają świadczenie dopasowanych i bezpiecznych usług, personalizację treści oraz reklamy, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu w Internecie: dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline, łączenie różnych urządzeń, użycie dokładnych danych geolokalizacyjnych, aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji,

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach reklamowych jest Twoja dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania danych w celach reklamowych oraz możliwości wycofania zgody znajdują się tutaj. Ponadto Wirtualna Polska przetwarza Twoje dane osobowe bez konieczności uzyskania Twojej zgody w oparciu o uzasadniony interes. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych i sposobie realizacji przysługujących Ci praw znajdują się w polityce prywatności.

Wtyczki społecznościowe

W Serwisie zintegrowane zostały wtyczki sieci społecznościowej:

 • Facebook (Meta Platforms Irleand Inc., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia ),
 • X (Twitter International Unlimited Company z siedzibą w Dublinie (Irlandia), adres: Fenian Street Dublin 2, D02 AX07 Ireland),
 • Instagram (Meta Platforms Irleand Inc., Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia),
 • Youtube (YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Serwis YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

Użytkownik po kliknięciu w ikonę ww. wtyczek odsyłany jest do ww. portali. Następnie może polubić, skomentować oraz udostępniać posty dostępne na profilu Audioteka Group Sp. z o. o. na ww. portalach.

Wszystkie wtyczki społecznościowe są domyślnie wyłączone na naszej stronie internetowej, aby uniemożliwić przesyłanie danych dostawcom sieci społecznościowych przez wywołanie strony Serwisu. Poprzez włączenie wcześniej wyłączonej wtyczki społecznościowej i skorzystanie z funkcji odpowiednich sieci społecznościowych, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych do operatora portalu społecznościowego. Spółka nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez dostawców serwisów społecznościowych.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobie, której dane osobowe przetwarza Spółka przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

Administrator informuje, że możliwa jest odmowa usunięcia danych osobowych w przypadkach, gdy Spółka ma obowiązek przetwarzania tych danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego, bądź przetwarzanie związane jest z dochodzeniem lub obroną przysługujących roszczeń.

Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacja o „cookies”

Cookies i inne podobne technologie

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp są Administrator oraz podmioty z grupy Wirtualnej Polski oraz podmioty współpracujące z Wirtualną Polską., m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe (dalej będziemy używać skrótu „Podmioty zamieszczające”).

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa Administratora może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • świadczenia usług;
 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania ( indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości.

LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.

Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Gdzie szukać pomocy?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Drobne, dobre rady

Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:

 • gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów Administratora, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli "wyjdź" ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
 • dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i Administrator. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą "wyciągnąć" od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chronią stosowne regulacje prawne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych.