Enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scenen

Copyright © 2008-2019 Audioteka S.A.