Polityka Prywatności

 1. Definicje
  1. Spółka/Audioteka – Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa, będąca administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO Użytkowników Serwisu.
  2. Serwis - serwis prowadzony przez Spółkę Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie.
  3. Użytkownik – użytkownik Serwisu w rozumieniu REGULAMINU KORZYSTANIA Z SERWISU AUDIOTEKA.
  4. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  5. Pliki cookies – to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia osoby odwiedzającej witrynę; ułatwiają one rozpoznanie indywidualnych preferencji Użytkownika związanych z funkcjonalnością urządzenia i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 2. Informacje ogólne.
  1. W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśniamy stosowane przez Spółkę praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika. Prosimy wszystkie osoby, które korzystają z Serwisu Audioteka oraz podają swoje dane osobowe, aby zapoznały się z tymi informacjami.
  2. Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane są dla Spółki niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z tym Audioteka stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dane dotyczą.
  3. Bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć jako zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.
  4. Celem przedstawienia niniejszej Polityki jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie dostępu do niezbędnych informacji i umożliwienie skorzystania z praw, które przysługują każdej osobie, której dane osobowe przetwarza Audioteka.
  5. W razie pytań dotyczących konta użytkownika, sposobu działania serwisu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila: hello@audioteka.com.
  6. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych Użytkowników, prosimy o kontakt e-mailowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Piotr Janiszewski, e-mail: iod@audioteka.com).
 3. Cele przetwarzania oraz zakres danych osobowych.
  1. Dane osobowe w zależności od indywidualnych potrzeb przetwarzane będą w następujących celach:
   1. prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki oraz udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze Serwisu,
   2. świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Serwisie i realizacji usług świadczonych poprzez aplikację mobilną,
   3. realizacji złożonego zamówienia w Serwisie oraz korzystanie z usług subskrypcyjnych świadczonych przez Spółkę, a także na potrzeby dokonywania rozliczeń i przyjmowania płatności,
   4. przyjmowania płatności i realizacji obowiązków podatkowych,
   5. rozpatrywania zgłoszonych reklamacji,
   6. dochodzenia ewentualnych roszczeń,
   7. dostosowania działania witryny do potrzeb użytkownika poprzez zbieranie plików cookies oraz prowadzenia analizy aktywności Użytkownika w Serwisie, a także ustalania jego preferencji zakupowych, w celu dopasowania oferty oraz usług,
   8. prowadzenia działań marketingowych, związanych z wykorzystaniem plików cookies oraz narzędzi dostarczanych przez naszych partnerów, służących do analizy informacji o aktywności w Serwisie, nastawionych na jak najlepsze dopasowanie informacji o produktach Audioteki , które są przedstawiane na stronach naszych partnerów.
  2. W ramach realizacji ww. celów dane przetwarzane są w następującym zakresie:
   1. w celu prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników oraz wsparcia przetwarzamy dane w postaci adresu e-mail oraz inne dane podane przez Użytkownika, które dotyczą indywidualnej sprawy,
   2. w celu założenia konta w Serwisie, konieczne jest podanie adresu e-mail; w ramach prowadzenia konta oraz umożliwienia korzystania z aplikacji mobilnej zbieramy informacje na temat sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika; zbieramy także informacje przekazywane przez użytkownika, który zdecyduje się na wystawienie recenzji lub oceny; po zalogowaniu na konto zbierane są też informacje, o których mowa w ppkt 6 przy czym informacje te nie są łączone są z danymi identyfikującymi Użytkownika,
   3. w przypadku dokonania zakupu produktu oraz skorzystania z dodatkowej funkcji Serwisu jakim jest zakup usług subskrypcyjnych świadczonych przez Spółkę, od dostawców usług płatniczych, z którymi Audioteka współpracuje otrzymujemy dane dotyczące płatności; są to dane w zakresie:
    • imię i nazwisko posiadacza karty płatniczej,
    • typ i data ważności karty płatniczej, część numeru karty, tokeny do realizacji płatności,
    • numer telefonu (tylko w przypadku dokonywania płatności za pomocą rachunku telefonicznego),
   4. w celu rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje konieczne jest podanie adresu e-mail, który stanowi identyfikator użytkownika; przetwarzane będą także informacje związane z przedmiotem reklamacji podane przez Użytkownika,
   5. w celu dostosowania działania witryny do potrzeb użytkownika oraz w celu lepszego dopasowania działań marketingowych, poprzez zbieranie plików cookies gromadzimy i analizujemy informacje dotyczące typu, modelu urządzenia, identyfikatora reklamowego i preferencji Użytkownika oraz informacji technicznych o urządzeniu, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Serwisu oraz w celu automatycznego adresowania do użytkownika spersonalizowanych ofert. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 501) dalej „Prawo telekomunikacyjne", jeśli nie chcesz, aby „cookies” były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu. Konfiguracja, która dopuszcza używanie „cookies” oznacza, że akceptujesz wykorzystywanie plików cookies,
   6. w ramach prowadzenia działań marketingowych przetwarzamy następujące dane:
    • informacje dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z Serwisu, takie jak: aktywność w Serwisie, słuchane tytuły, historia słuchania oraz wyszukiwania;
    • historia kontaktów z naszą obsługą klienta - daty, godziny, przyczyny kontaktu, preferowana forma komunikacji;
   Dane te wykorzystywane są w szczególności do przesyłania użytkownikowi informacji o Serwisie (np. za pomocą wiadomości e-mail, tekstowych powiadomień aktywnych typu push i kanałów komunikacji internetowej); przesyłania informacji na temat nowości, premier, nowych produktów w Serwisie, ofert specjalnych i promocji oraz ankiet. Dane, które służą do prowadzenia działań marketingowych, związanych z analizą danych o aktywności w Serwisie, nastawionych na jak najlepsze dopasowanie prezentowanych informacji o produktach Audioteki, przesyłane są po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na wykorzystanie marketingowych plików cookies. Dane przekazywane są w postaci nieodwracalnie zaszyfrowanych informacji wraz z identyfikatorami i mogą być przesłane do Google LLC, Facebook Inc., TikTok ByteDance Technology Limited. Jeżeli jesteś użytkownikiem tych platform, Twoja aktywność w Serwisie zostanie przypisana do Twojej osoby, następnie dane będą wykorzystywane do lepszego dopasowania prezentowanych reklam produktów Audioteki. Ww. podmioty będące odbiorcami danych przetwarzają je w imieniu i na rzecz Audioteki, jako tzw. procesorzy. Właściciele tych platform ponadto mogą wykorzystywać dane do celów statystycznych, zgodnie z regulaminami tych platform w związku z odwiedzinami na ich stronach internetowych.
  3. Audioteka umożliwia także korzystanie z Serwisu bez konieczności dokonywania w nim rejestracji lub logowania oraz podania danych identyfikujących Użytkownika. Podczas takiego korzystania z Serwisu Audioteka nie gromadzi danych wykorzystywanych do identyfikacji Użytkownika są to natomiast informacje przesyłane przez przeglądarkę bądź aplikację mobilną, które są niezbędne dla zapewnienia technicznego dostępu do Serwisu. Takie informacje obejmują:
   • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres IP;
   • informacje na temat przeglądarki;
   • identyfikatory urządzeń i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego. Podczas przeglądania treści naszego Serwisu otrzymujemy m.in. informacje o ID urządzenia, z którego odwiedziłeś nasz Serwis lub Twój adres IP. Informacje te wykorzystywane są do prowadzenia statystyk odwiedzania Serwisu.
 4. Wymóg podania danych oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
  1. Twoje dane osobowe będą nam potrzebne w sytuacji, kiedy podanie ich jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy lub prowadzenia korespondencji.
  2. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które za wyjątkiem plików cookies niezbędnych do wyświetlenia strony Serwisu, mogą być zainstalowane jedynie za Twoją zgodą (pkt 3.2. ppkt 6). Zgoda na instalację plików cookies, innych niż niezbędne do wyświetlenia strony Serwisu, wyrażana jest poprzez wybór jednej z poniższych opcji:
   • kliknięcie przycisku „Zezwól na wszystkie” na banerze wyświetlanym bezpośrednio po otwarciu strony Serwisu – oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę na instalację wszystkich rodzajów plików cookies,
   • kliknięcie w przycisk „Spersonalizuj” na banerze wyświetlanym bezpośrednio po otwarciu strony Serwisu – Użytkownik decyduje, jaki rodzaj plików cookies zainstaluje na swoim urządzeniu, wybierając rodzaj plików cookies i zatwierdzając swój wybór poprzez kliknięcie w przycisk „Zezwól na wybór”.

   Użytkownik, który nie wyraża zgody na instalację innych niż niezbędne pliki cookies, powinien kliknąć w przycisk „Spersonalizuj” na banerze wyświetlanym bezpośrednio po otwarciu strony Serwisu i zaakceptować wyłącznie niezbędne pliki cookies.

  3. Wycofanie zgody lub sprzeciw na wykorzystywanie plików można zrealizować w dowolnym momencie poprzez skorzystanie z przycisku oznaczonego ikoną , który widoczny jest po lewej stronie na dole strony Serwisu. Użycie tego przycisku umożliwia ponowne wyświetlenie banneru cookies i zmianę dokonanych wyborów. Usunięcie zainstalowanych możliwe jest także z poziomu używanej przeglądarki internetowej. Wykorzystanie plików cookies odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w myśl art. 173 ust. 1 pkt 2) i 3) Prawa telekomunikacyjnego oraz na podstawie tzw. prawnie uzasadnianego interesu administratora danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Strona Serwisu wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
   • niezbędne – pliki cookies, które przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie uruchomienia podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek (prawnie uzasadniony interes);
   • preferencyjne – pliki cookies dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.(wykorzystywane na podstawie zgody Użytkownika);
   • statystyczne – pliki cookies, które pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni Użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.(wykorzystywane na podstawie zgody Użytkownika);
   • marketingowe - pliki cookies, które służą do tego, aby treści reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do preferencji użytkowników, nie tylko na stronie Serwisu, ale też poza nim. Marketingowe pliki cookies zapobiegają też ponownemu wyświetlaniu się tych samych reklam. Wybrane marketingowe pliki cookies służą do przesyłania i wymiany informacji administratorom innych platform o aktywności Użytkowników. Taki rodzaj plików cookies pozwala administratorom innych platform na zidentyfikowanie Użytkownika poprzez identyfikator dodany do pliku cookie podczas wizyty na stronie internetowej administratora tej platformy (np. Facebook) (wykorzystywane na podstawie zgody);
   • niesklasyfikowane – pliki cookies używane w innych celach opisanych w bannerze na stronie Serwisu, indywidualnie dla poszczególnych plików cookies (wykorzystywane na podstawie zgody).
  4. W celu prowadzenia korespondencji i udzielania odpowiedzi na pytania kierowane do Spółki oraz pomocy w obsłudze Serwisu (pkt 3.1. ppkt 1), Spółka przetwarza dane osobowe w postaci adresu email Użytkownika, który będzie służył do kontaktów. Dane osobowe wówczas przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie administratora danych osobowych. Prawnie uzasadniony interes w tym przypadku stanowi zapewnienie właściwej obsługi Użytkowników oraz właściwej komunikacji z wszelkimi osobami zainteresowanymi.
  5. W ramach świadczenia usług związanych z prowadzeniem konta w Serwisie Audioteka S.A. i realizacji usługi świadczonej poprzez aplikację mobilną (pkt 3.1. ppkt. 2) dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Oznacza to, że dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Audioteka S.A., a Użytkownikiem. Podanie danych w postaci adresu e-mail jest niezbędne do rejestracji Użytkownika i założenia indywidualnego konta.
  6. W przypadku, gdy dane przetwarzane są w celu realizacji złożonego zamówienia w Serwisie lub do korzystania z usług subskrypcyjnych podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy (pkt 3.1. ppkt 3). Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów
  7. Podanie danych jest niezbędne do przyjęcia przez Spółkę płatności elektronicznej (pkt 3.1. ppkt 4). Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. c) RODO. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  8. W przypadku reklamacji Audioteka S.A. przetwarzana dane na podstawie art. 6 ust. lit. c) RODO jest to przetwarzanie danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków prawnych (pkt 3.1. ppkt 5). W celu złożenia reklamacji i otrzymania odpowiedzi, niezbędne jest podanie danych osobowych identyfikujących Użytkownika.
  9. Audioteka za pomocą plików cookies, analizuje ruch Użytkownika w Serwisie w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam. Analiza ta wiąże się z profilowaniem Użytkownika pod kątem jego preferencji zakupowych (pkt. 3.1. ppkt 7). W przypadku gdy informacje zabrane za pomocą plików cookies zostaną połączone z danym identyfikującymi zalogowanego Użytkownika (patrz pkt 3.2. ppkt 6), dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane osobowe będą przetwarzane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, który to interes stanowi usprawnienia działania Serwisu, dostosowanie działania witryny do potrzeb Użytkownika oraz umożliwienie automatycznego adresowania spersonalizowanych informacji lub ofert. Stosownie do art. 21 RODO, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnej chwili wobec takiego przetwarzania jego danych w tym sprzeciwu na profilowanie.
  10. W sytuacji, kiedy za pomocą wybranych marketingowych plików cookies informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie przekazywane będą partnerom Audioteki w celach statystycznych i marketingowych (patrz pkt 4.3. lit. d), dane przetwarzane będą na podstawie zgody w myśl art. 173 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego.
  11. W przypadku gdy dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i cele te realizowane będą poprzez wysyłanie wiadomości elektronicznych (e-mail) to kontakty takie odbywają się wyłącznie po wyrażeniu zgody, stosowanie do wymagań art. 172 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648, 1933, 2581) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344.) (pkt. 3.1. ppkt. 8). Natomiast podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnych produktów i usług Audioteka. Stosownie do art. 21 RODO Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnej chwili wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych oraz odbiorcy danych.
  1. Audioteka dopuszcza do przetwarzania danych wyłącznie osoby, które zostały pisemnie upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Upoważnione osoby zostały odpowiednio przeszkolone oraz zobowiązały się zachowania danych w poufności i zachowania w poufności środków zastosowanych w celu ich ochrony oraz zobowiązały się do stosowania wewnętrznych procedur oraz technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń w celu ochrony danych osobowych.
  2. Audioteka przekazuje dane osobowe podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych osobowych we własnym imieniu. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.
  3. Dane Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom, które uczestniczą w realizacji płatności elektronicznych w celu opłacenia zamówienia – stosownie do wybranego przez Użytkownika sposobu płatności. W przypadku dochodzenia roszczeń przez Spółkę, dane będą udostępniane kancelarii prawnej, sądom, komornikom sądowym lub podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną.
  4. Kiedy będzie to podyktowane obowiązkiem prawnym dane osobowe będą także udostępniane właściwym urzędom skarbowym.
  5. W związku z tym, że korzystamy z narzędzi oferowanych przez Google (Google Analitics, Gmail), utrzymywanych na serwerach ulokowanych na całym świecie, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich poza Europejski Obszar Gospodarczy - na podstawie klauzul umownych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, zgodnych z wymaganiami określonymi w DECYZJI WYKONAWCZEJ KOMISJI (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Możliwe jest uzyskanie od Administratora kopii danych przekazywanych do państwa trzeciego.
  6. Użytkownik może również dobrowolnie ujawnić swoje dane w naszym Serwisie na przykład poprzez zamieszczania recenzji lub oceny oferowanych przez nas treści, które osoby trzecie mogą wykorzystać.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych, dane będą udostępniane w postaci nieodwracalnie zaszyfrowanych informacji opatrzonych identyfikatorami, które mogą być przesłane do Google LLC, Facebook Inc., Wirtualnej Polski lub innych podmiotów będących dostawcami wybranych plików cookies, zgodnie z aktualnym opisem, dostępnym po rozwinięciu, znajdującym się w bannerze plików cookies.
  8. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w celach statystycznych i marketingowych (patrz pkt 3.1. ppkt 9), polegające na przekazywaniu danych partnerom Audioteki, będącym podmiotami przetwarzającymi dane w imieniu i na rzecz Audioteki, stosowanie do art. 28 RODO, odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na dopasowaniu i raportowaniu działań marketingowych realizowanych przez partnerów Audioteki.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych.
  1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na zapytania będą usuwane sukcesywnie po ustaniu ich przydatności (pkt. 3.1. ppkt. 1).
  2. W przypadku przetwarzania danych, gdy związane jest to z zawarciem i realizacją umowy, dokonywaniem rozliczeń, rozpatrywaniem reklamacji, dochodzeniem roszczeń (pkt. 3.1. ppkt. 2-6) dane przetwarzane będą przez okres, jaki przewidują odpowiednie przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o rachunkowości, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończyła się realizacja umowy lub zakończyło się postępowanie.
  3. Informacje zebrane w celu dostosowania działania Serwisu do potrzeb użytkownika poprzez wykorzystanie plików cookies (pkt. 3.1. ppkt. 7 i 8) przetwarzane będą przez okres korzystania z Serwisu lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika ze swojej przeglądarki lub zmiany ustawień przeglądarki internetowej przez Użytkownika.
  4. Dane osobowe w celach marketingowych (pkt. 3.1. ppkt. 8) będą przetwarzane przez Audioteka przez okres korzystania z Serwisu lub do czasu wycofania zgody, o której mowa w pkt 4.8. bądź do chwili złożenia sprzeciwu według art. 21 RODO.
 7. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.
  1. Osobie, której dane osobowe przetwarza Audioteka przysługuje prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;
   • sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;
   • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
   • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
   • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.
  2. Audioteka informuje, że możliwa jest odmowa usunięcia danych osobowych w przypadkach, gdy Spółka ma obowiązek przetwarzania tych danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego, bądź przetwarzanie związane jest z dochodzeniem lub obroną przysługujących roszczeń.
  3. Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 8. Wtyczki mediów społecznościowych.
  1. W Serwisie zintegrowane zostały wtyczki sieci społecznościowej:
   • Facebook (Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA),
   • Twitter (Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107,USA),
   • Instagram (Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA),
   • Youtube (YouTube LLC z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. Serwis YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)
   • TikTok (Beijing ByteDance Technology Co Ltd. Dublin City, County Dublin, Ireland).
  2. Użytkownik po kliknięciu w ikonę ww. wtyczek odsyłany jest do ww. portali. Następnie może polubić, skomentować oraz udostępniać posty dostępne na profilu Audioteka na ww. portalach.
  3. Wszystkie wtyczki społecznościowe są domyślnie wyłączone na naszej stronie internetowej, aby uniemożliwić przesyłanie danych dostawcom sieci społecznościowych przez wywołanie strony Serwisu. Poprzez włączenie wcześniej wyłączonej wtyczki społecznościowej i skorzystanie z funkcji odpowiednich sieci społecznościowych, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie danych do operatora portalu społecznościowego. Audioteka nie ma wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez dostawców serwisów społecznościowych.
 9. Postanowienia końcowe.
  1. Audioteka zastrzega możliwość aktualizacji niniejszej Polityki prywatności w dowolnym momencie.
  2. Każdy Użytkownik przed założeniem konta i podaniem danych osobowych jest proszony o zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i jest w pełni świadomy celów przetwarzania danych osobowych, ich zakresu oraz przysługujących mu praw.

Wersja z dnia 01.03.2023 r.