Polityka Prywatności

W niniejszej „Polityce Prywatności” wyjaśniamy stosowane przez spółki z grupy Audioteka S.A. (dalej jako Audioteka) praktyki w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych użytkownika.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu korzystania z usług świadczonych przez Audioteka S.A. oraz w jej celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa - art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegający realizacji celów marketingowych, poprzez promocję własnych produktów i usług. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest również zabezpieczenie Audioteka SA. przed ewentualnymi roszczeniami.

Kontakt

W razie pytań dotyczących konta użytkownika, sposobu działania serwisu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila hello@audioteka.com.

W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników itp. prosimy o kontakt e-mailowy z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Piotr Janiszewski e-mail: iod@audioteka.com).

Administratorem Twoich danych osobowych jest Audioteka S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorska 12.

Może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości użytkownika, który zgłosi się do nas po pomoc, przed realizacją zgłoszenia, ze względu na jego i nasze bezpieczeństwo.

Gromadzenie danych

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

Informacje przekazywane przez użytkownika:

 • email;
 • imię, nazwisko;
 • informacje przekazywane przez użytkownika, który zdecyduje się na wystawienie recenzji lub oceny;
 • urzędowe numery identyfikacyjne m.in. w celach związanych z przepisami podatkowymi.

Dane gromadzone przez nas automatycznie (mogą ale nie muszą obejmować):

 • identyfikatory urządzeń lub inne unikalne identyfikatory na przykład adres ip, imei, imsi;
 • identyfikatory wyświetlania reklam jak np ‘cookie’ (patrz więcej poniżej w punkcie „Pliki cookie i reklama internetowa”);
 • informacje na temat przeglądarki;
 • identyfikatory urządzeń i ich parametry jak np.: rozdzielczość, rozmiar ekranu oraz stan urządzenia jak np. orientacja ekranu, stan połączenia sieciowego;
 • numer telefonu;
 • dane przesyłane w SMS, takie jak tokeny autoryzacyjne itp. Niektóre nasze aplikacje mają dostęp do wiadomości SMS na telefonie. Dostęp ten jest wykorzystywany wyłącznie w celu odczytywania informacji służących do aktywacji usług. Nie odczytujemy oraz nie przetwarzamy innych Twoich wiadomości SMS;
 • informacje dotyczące tego w jaki sposób korzystasz z serwisu, takie jak: aktywność w serwisie, słuchane tytuły, historia słuchania oraz wyszukiwania;
 • historia kontaktów z naszą obsługą klienta - daty, godziny, przyczyny kontaktu, preferowana forma komunikacji;
 • informacje dotyczące sposobu, w jaki użytkownik korzysta on z naszego serwisu takie jak na przykład wybór tytułów, historia słuchania, używanie wyszukiwarki.

Informacje z innych źródeł:

Wśród podmiotów będących takim źródłem danych można wymienić na przykład:

 • dostawców usług płatniczych, którzy przekazują nam aktualne informacje o metodzie płatności w oparciu o stosunek łączący ich z użytkownikiem oraz dane takie jak imię, nazwisko, dane adresowe, typ i data ważności karty, cześć danych numeru karty, tokeny do realizacji płatności;
 • partnerów, którzy współpracują z nami w ramach oferowania dostępu do naszego serwisu lub w ramach wspólnych działań marketingowych;
 • podmioty dostarczające nam dane demograficzne, geograficzne, dotyczące reklam, w tym reklam opartych na targetowaniu i reklamą online oraz szeroko rozumianą analityką;
 • publicznie dostępne źródła;
 • informacje z wtyczek serwisów społecznościowych jak na przykład "Lubię to" z FB na stronie www.

Dane gromadzimy i przechowujemy na serwerach zlokalizowanych w kilku krajach.

Wykorzystanie danych

Informacje powyższe wykorzystujemy i przetwarzamy w celu korzystania z usług świadczonych przez Audiotekę oraz w jej celach marketingowych, w tym w szczególności w celu:

 • przeprowadzenia rejestracji użytkownika, realizacji zamówień i płatności użytkownika;
 • ulepszeniu i personalizacji naszych działań marketingowych. Na podstawie Twoich zachowań w aplikacji, podejmowanych akcji, w tym na podstawie gromadzonych w ten sposób danych, po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody, zostaną w sposób zautomatyzowany, skierowane do Ciebie spersonalizowane oferty. Podstawą prawną w tym zakresie będzie art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. W dowolnym momencie masz prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ulepszenia naszego serwisu, optymalizacji metod rekomendacji treści;
 • analizy i lepszego zrozumienia naszych użytkowników;
 • w celu przesyłania użytkownikowi informacji o naszym serwisie (np. za pomocą wiadomości e-mail, tekstowych powiadomień aktywnych typu push i kanałów komunikacji internetowej);
 • przesyłania informacji na temat nowości, premier, nowych produktów w Audiotece, ofert specjalnych i promocji oraz ankiet;
 • udzielania użytkownikowi pomocy w obsłudze serwisu.

Ujawnianie danych

Co do zasady nie sprzedajemy, nie udostępniamy ani nie przekazujemy zbieranych informacji innym podmiotom, chyba że obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub gdy dane na temat użytkownika są potrzebne w celu świadczenia usług na rzecz użytkowników, w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej:

Usługodawcy: Podmioty, którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych, marketingowych, reklamowych, analitycznych, powiadamiania, IT, m.in. w celu personalizowania i optymalizacji naszego serwisu. Podmioty te mogą przetwarzać Twoje dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Twoich danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

Usługodawcy płatności: Audioteka w celu realizacji płatności za pośrednictwem wybranego przez Ciebie pośrednika płatności elektronicznej udostępni jemu Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie.

Kraje inne niż Twój kraj przebywania: Możemy również udostępnić Twoje dane podmiotom zlokalizowanym w krajach innych niż Twój kraj zamieszkania. Dlatego też Twoje dane osobowe mogą podlegać innym przepisom dotyczącym ochrony prywatności niż stosowane w Twoim kraju zamieszkania.

Spółki z grupy Audioteka: Możemy udostępnić Twoje informacje innym spółkom z grupy Audioteka w celu przeprowadzenia działań określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Użytkownik może również dobrowolnie ujawnić swoje dane w naszym serwisie na przykład poprzez zamieszczania recenzji lub oceny oferowanych przez nas treści, które osoby trzecie mogą wykorzystać. Ponadto, niektóre funkcje naszego serwisu mogą zawierać możliwość udostępnienia informacji za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS oraz aplikacji społecznościowych. Wtyczki portali społecznościowych są zarządzane przez operatorów tychże portali społecznościowych i podlegają ich polityce prywatności i warunkom korzystania.

W przypadku przekazywania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy zapewnimy, aby dane były przekazywane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy, Audioteka stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych

Okres przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług oraz przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres niezbędny do obrony praw.

Dostęp do konta oraz profile

Użytkownicy mogą korzystać z naszego serwisu za pośrednictwem konta indywidualnego, bądź anonimowego. Anonimowe konto nie wyklucza jednak przetwarzania danych osobowych.

W celu ułatwienia dostępu użytkownika do naszego serwisu może on w momencie logowania się przez www użyć funkcji „Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu”. Jest to rozwiązanie, które umożliwia użytkownikowi bezpośredni i łatwiejszy dostępu do konta i serwisu.

Jeżeli użytkownik udostępnia swoje konto innym osobom, osoby te będą miały wgląd w jego dane.

Prawa użytkownika i informacje dotyczące użytkownika

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (Piotr Janiszewski e-mail: iod@audioteka.com).

Zabezpieczenia

Stosujemy zabezpieczenia i procesy zarządcze i technologiczne, zapewniające poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją.

Dzieci

Ochrona prywatności małoletnich jest szczególnie ważna. Z tego powodu, żadna część Serwisu nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13 roku życia.

Pliki cookie i reklama internetowa

Zbieramy i analizujemy informacje nieosobowe dotyczące typu, modelu urządzenia, jego dostępnej pamięci, identyfikatora reklamowego oraz wszelkich technicznych informacji o użytkowniku, systemie operacyjnym i inne podobne informacje. Możemy zbierać ciasteczka zawierające ww. informacje. Informacje przechowywane są w celu usprawnienia działania Systemu oraz w celu automatycznego adresowania do użytkownika spersonalizowanych ofert. Zgodnie z art. 173 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 173 ust. 2 Prawa telekomunikacyjnego, jeśli nie chcesz, aby ciasteczka były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, powinieneś w odpowiedni sposób zmodyfikować ustawienia. Konfiguracja, która dopuszcza używanie ciasteczek oznacza, że wyrażasz na powyższe zgodę.

Zmiany w Polityce Prywatności

Audioteka gwarantuje sobie możliwość aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. W takim wypadku, w treści Aplikacji bądź na stronie serwisu zostanie udostępniona stosowna informacja.

Akceptacja tych warunków

Korzystając z naszych usług, akceptujecie Państwo niniejszą politykę prywatności. W przeciwnym razie prosimy o niekorzystanie z usług Audioteki. Dalsze korzystanie z naszych usług po wprowadzeniu zmian do tej polityki będzie uznane za akceptację ww. zmian.

Ostatnia wersja: 14 maja 2018 r

Copyright © 2008-2021 Audioteka S.A.