Katarzyna Błaszczyńska

Dymy nad Birkenau

Dymy nad Birkenau

Seweryna Szmaglewska

Kobieta w pełni szczęśliwa. Rozważania na podstawie Litanii loretańskiej

Kobieta w pełni szczęśliwa. Rozważania na podstawie Litanii loretańskiej

Anna Maria Pudełko AP