Andrzej Śledź

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka

Robert Cialdini