Prihlásiť sa
0

Angličtina do ucha 1

4
Dĺžka:
7 hodín 20 minút
Kategória:
Vydavateľ:
Typ:
Audiokniha kompletná
Formát:
MP3 na stiahnutie
Hore

Popis

Angličtina do ucha 1 - audiokniha obsahuje prvú časť výučbového materiálu pre výučbu cudzieho jazyka.

Angličtina do ucha je rozsiahly výučbový materiál, ktorý obsahuje niekoľko tisíc ozvučených príkladových viet, slov a fráz a ďalej výstižné vysvetlenie všetkých gramatických javov v audio forme. Prehľadné a systematické radenie gramatických i konverzačných okruhov (nájdete vždy rýchlo a presne to, čo práve potrebujete). Všetky produkty sú vytvorené na základe praktických skúseností s výučbou cudzích jazykov, v spolupráci s tímom lektorov jazykovej školy Eddica. Vydavateľstvo Eddica je zakladateľom a priekopníkom výučby prostredníctvom audioučebníc. Vykonáva vlastný vývoj a zdokonalenie audioučebníc, do ktorého zapracováva praktické námety a pripomienky užívateľov. Preto sú ich výrobky z hľadiska funkčnosti a spôsobu práce na najvyššej úrovni.
Gramatika
Sloveso TO BE
Sloveso TO HAVE
Zámená
Prítomný čas jednoduchý - kladná a záporná oznamovacia veta
Prítomný čas jednoduchý - kladná a záporná otázka
Rozkazovací spôsob
Prítomný čas jednoduchý - ustálené frázy
Infinitívna väzba
Prítomný čas priebehový
Budúci čas
Spôsobové slovesá - CAN
Spôsobové slovesá - MUST
Spôsobové slovesá - MAY
Minulý čas slovesa TO BE
Minulý čas pravidelných slovies
Pravidelné slovesá vo vetách
Nepravidelné slovesá
Nepravidelné slovesá vo vetách
Minulý čas v oznamovacích vetách
Zápor a otázka v minulom čase
Ostatné slovesá - doplnenie znalostí anglických slovies
Neurčité zámená - základné tvary
Neurčité zámená - zložené tvary
Príslovka NEVER
Väzba There is, there are
Vazba There is there are vo spojení s neurčitými zámenami
Prítomný podmieňovací spôsob
Minulý čas spôsobových slovies
Zvratné zámená
Sloveso LET
Minulý čas priebehový
Trpný rod
Otázka na podmet
Predložka na konci
Prídavné mená a ich stupňovanie
Prídavné mená vo vetách
Predložky AS - LIKE, BY -UNTIL
Predprítomný čas jednoduchý
Predprítomný čas priebehový
Predminulý čas
Trpný rod v zložených časoch
Zhrnutie minulých časov
Časová súslednosť
Minulý podmieňovací spôsob
Zhrnutie podmieňovacieho spôsobu
Podmienkové súvetia - podmienka prítomná
Podmienkové súvetia - podmienka minulá
Časové vety
Prípustkové vety
Gerundium

Konverzačné témy:
Dom, byt
Určovanie času, počasie
Turistika
Číslovky, číselné‚ údaje, určovanie množstva
Voľný čas - Film a divadlo
Frázy
Voľný čas - hobby
Voľný čas - hudba a literatúra
Komunikácia, telefonovanie
Človek - ľudské vlastnosti
Vítanie, ľúčenie, predstavovanie
Prírodné‚ prostredie
Profesie
Rodina, spoločnosť
Politika
Športovanie
Stravovanie, varenie
Človek - ľudské telo
Vzdelávanie
10,82 €
Pridať do košíka

Stiahnuť
35 min.
úplne zadarmo

Vyskúšať
4
Audiokniha príjemnou a nenásilnou formou pomôže poslucháčovi rozpamätať sa na jazykové javy, na ktoré postupom času zabudol, prípadne sa s anglickým jazykom práve zoznamuje a chce proces výučby urýchliť. Odporúčam začiatočníkom, ktorí si potrebujú osvojiť správnu výslovnosť, ale aj tým, čo s angličtinou prichádzajú do kontaktu po dlhšom čase.
Martina, plutonium.sk 08.11.2016