Přihlášení
0

Angličtina - Nepustilova metoda - Vedlejší věty

Délka:
5 hodin 8 minut
Kategorie:
Typ:
Audiokniha kompletní
Formát:
MP3 ke stažení
Nahoru

Popis

Angličtina - Nepustilova metoda - Vedlejší věty - Audiokniha obsahuje dynamická drilová cvičení angličtiny pro pokročilé. Autory jsou Marek Chocholatý a Sylvie Nepustilová. Čte Vladimír Krátký, Mr. Zimmerman a další.

Vedlejší věty jsou poslechovou verzí všech drilových cvičení obsažených ve stejnojmenné knize. Obsahuje cvičení pro vytváření dynamických stereotypů. Anglická část cvičení je namluvena americkými rodilými mluvčími.

Nahrávky jsou určeny pro středně a více pokročilé studenty (B1, B2). Cvičení jsou záměrně nahrána ve vyšším tempu kvůli nacvičení automatických reakcí. Proto je vhodné je vnímat napřed pasivně poslechem a až poté je aktivně procvičovat.
Cvičení jsou koncipována jako anglicko-český překlad praktických vět zaměřených na důkladné procvičení daného gramatického jevu. V tomto dílu se posluchači seznámí například s předmětnými, podmínkovými, časovými, způsobovými, účelovými větami.

Nepustilova metoda vznikla v roce 1983 a její specifičnost spočívá ve využívání logického myšlení dospělých a aktivního drilu. V roce 1990 byla v Brně založena Nepustilova jazyková škola, která má vlastní vydavatelství učebnic, CD a DVD. Hlavní činností je pořádání jazykových kurzů angličtiny, němčiny i francouzštiny všech úrovní pokročilosti.
Více informací o osvědčené Nepustilově metodě, jazykových kurzech a publikacích vydavatelství naleznete na www.njs.cz.

Obsah:
001 – Úvod

Podmětné a předmětné věty
002 – Věty rázu vypovídacího
003 – Krácení vět rázu vypovídacího
004 – Nepřímé otázky
005 – Krácení nepřímých otázek
006 – Věty rázu žádacího
007 – Krácení vět rázu žádacího
008 – Souslednost časů – nepřímá řeč

Přívlastkové vztažné věty
009 – Vztažné věty podmětné
010 – Vztažné věty předmětné
011 – Vztažné věty příslovečné
012 – Krácení vět vztažných

Podmínkové věty
013 – Skutečné podmínky (různé časy)
014 – Skutečná podmínka do budoucnosti
015 – Neskutečná podmínka přítomná
016 – Neskutečná podmínka minulá
017 – Střídání základních typů podmínkových vět

Přací věty
018 – Přací věty

Časové věty
019 – Děj současný
020 – Děj předběžný
021 – Děj následný
022 – Krácení vět časových

Způsobové věty
023 – Srovnání na stejném stupni
024 – Srovnání na různém stupni
025 – Kombinace předchozích srovnání
026 – Navzájem úměrné okolnosti
027 – Přirovnání skutečné
028 – Přirovnání neskutečné

Účinkové věty
029 – Účinkové věty
030 – Krácení vět účinkových

Příčinné věty
031 – Příčinné věty
032 – Krácení vět příčinných

Účelové věty
033 – Účelové věty
034 – Krácení vět účelových

Přípustkové věty
035 – Běžné přípustky („ačkoli“, „i když“, „i kdyby“)
036 – Zevšeobecňovací přípustky („ať …koli“)

Stáhnout prvních
15 min.
zcela zdarma

Vyzkoušet